Oczekiwania finansowe uczniów i studentów

Finanse i gospodarka

Uczniowie zadeklarowali jaka wysokość wynagrodzenia byłaby dla nich satysfakcjonująca i jaką propozycję płacy musieliby otrzymać, aby rozważyć przyjęcie oferty ze strony firmy. Okazuje się, że uczniowie różnych kierunków mają odmienne oczekiwania płacowe. Uczący się na fryzjerów i sprzedawców zadeklarowali, że są w stanie podjąć pracę w której ich zarobki wyniosą 1 200 PLN netto, natomiast zadowoli ich wynagrodzenie w wysokości kolejno 1 700 PLN i 1 600 PLN miesięcznie.

Uczniowie zadeklarowali jaka wysokość wynagrodzenia byłaby dla nich satysfakcjonująca i jaką propozycję płacy musieliby otrzymać, aby rozważyć przyjęcie oferty ze strony firmy. Okazuje się, że uczniowie różnych kierunków mają odmienne oczekiwania płacowe. Uczący się na fryzjerów i sprzedawców zadeklarowali, że są w stanie podjąć pracę w której ich zarobki wyniosą 1 200 PLN netto, natomiast zadowoli ich wynagrodzenie w wysokości kolejno 1 700 PLN i 1 600 PLN miesięcznie.

Oczekiwania płacowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Najwyższe oczekiwania płacowe mieli uczniowie techników o profilu elektrycznym, mechatronicznym, budowniczym, mechanicznym i teleinformatycznym. Najniższa możliwa pensja, za którą podjęliby prace wahała się od 1 800 do 2 000 PLN netto miesięcznie, natomiast tę grupę uczniów zadowoli przeciętnie 2 500 PLN miesięcznie i więcej. Co ciekawe, uczniowie liceów ogólnokształcących mieli wyższe wymagania płacowe niż technicy ekonomiści, hotelarstwa czy logistyki, mimo że nie posiadają wykształcenia kierunkowego.

Tabela 1. Satysfakcjonujące i minimalne wynagrodzenia
deklarowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych (netto PLN)*

najniższa akceptowana pensja w PLN netto

zadowalająca

w PLN netto

elektryk, elektromonter

2 000

2 500

technik mechatronik

2 000

2 500

technik budownictwa

1 800

2 500

technik mechanik

1 800

2 500

technik teleinformatyk

1 800

2 500

technik informatyk

1 700

2 500

technik robót wykończeniowych

1 700

2 350

liceum ogólnokształcące

1 600

2 500

mechanik pojazdów

1 600

2 300

technik elektronik

1 600

2 500

technik ekonomista

1 500

2 000

technik hotelarstwa

1 500

2 000

technik logistyk

1 500

2 000

technik gastronomii

1 500

2 000

szkoła wojskowa/policyjna

1 500

2 000

technik żywienia

1 500

2 000

technik architektury krajobrazu

1 500

2 000

technik obsługi turystycznej

1 500

2 000

technik handlowiec

1 500

2 000

fryzjer

1 200

1 700

sprzedawca/kasjer

1 200

1 600

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie BKL Badanie Ludności 2010 - 2015
* w tabeli podano wartości przeciętne, n dla poszczególnego kierunku >=100

 

Oczekiwania płacowe studentów
Najwyższe wymagania i oczekiwania płacowe mieli studenci. Posiadają oni wysokie poczucie swoich kompetencji, dodatkowo znają już rynek pracy.

Studenci na kierunkach technicznych posiadali wyższe oczekiwania płacowe niż osoby studiujące na kierunkach humanistycznych, społecznych i innych. Wysokość zarobków, która skłoniłaby ich do podjęcia pracy, czy też byłaby satysfakcjonująca, nie determinuje jedynie kierunek, czy rodzaj ukończonych studiów, ale również uczelnia, na której studiują badani. Najwyższe oczekiwania płacowe mieli studenci na kierunkach: transport, informatyka, automatyka i robotyka, którzy podjęli naukę na wiodących uczelniach wyższych. Studenci transportu z wiodących ośrodków, przeciętnie byliby zadowoleni z wynagrodzenia w wysokości 4 000 PLN netto miesięcznie. Studentów tego kierunku z innych ośrodków usatysfakcjonowałby płaca w wysokości 2 500 PLN. Co ciekawe, kwota ta jest granicą, która określa wysokość wynagrodzenia, poniżej której studenci z wiodących ośrodków nie podjęliby zatrudnienia. Najniższe oczekiwania, spośród osób na studiach technicznych, mieli studenci inżynierii środowiska i logistyki. Niezależnie od ośrodka, podejmą oni pracę, w której wynagrodzenie netto wyniesie 1 800 PLN, a zadowoleni będą jeżeli będą zarabiać 2 500 PLN.

Tabela 2. Satysfakcjonujące i minimalne wynagrodzenia
deklarowane przez studentów w podziale na kierunki techniczne i ośrodki akademickie (netto w PLN)*

najniższa możliwa pensja

zadowalająca

wielkość próby

wiodące ośrodki

inne

wiodące ośrodki

inne

transport

2 500

1 800

4 000

2 500

261

informatyka

2 400

2 000

3 500

2 800

1 350

automatyk i robotyka

2 200

2 000

3 500

2 500

332

matematyka

2 000

1 500

2 500

2 000

482

architektura i urbanistyka

2 000

1 800

3 000

2 500

381

budownictwo

2 000

2 000

3 000

2 500

856

mechanika i budownictwo maszyn

2 000

2 000

3 000

2 500

771

zarządzania i inżynieria produkcji

2 000

2 000

3 000

2 500

763

biotechnologia

2 000

1 800

2 800

2 500

599

elektrotechnika

2 000

2 000

2 800

3 000

326

inżynieria środowiska

1 800

1 800

2 500

2 500

637

logistyka

1 800

1 800

2 300

2 500

424

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie BKL Badanie Ludności 2010 - 2015
* w tabeli podano wartości przeciętne

 

Niższe oczekiwania finansowe mieli studenci kierunków nietechnicznych. W ich przypadku znacznie niższe oczekiwania względem przyszłej płacy wykazywali studenci z innych ośrodków niż wiodące, chociaż w tej grupie nie zabrakło wyjątków potwierdzających regułę. W poniższym zestawieniu najniżej uplasowały się osoby na pedagogice, filologii germańskiej, ochronie środowiska i wychowaniu fizycznym. Podjęliby pracę, gdzie wynagrodzenie wynosiłoby 1 500 - 1 600 PLN netto miesięcznie, a zadowalające dla nich byłoby wynagrodzenie w wysokości 2 000 PLN netto.I to właśnie studenci z ośrodków innych niż wiodące, z wychowania fizycznego i ochrony środowiska mieli o 100 PLN wyższe wymagania biorąc pod uwagę najniższą pensję za jaką byliby skłonni podjąć pracę.

 

Tabela 3. Satysfakcjonujące i minimalne wynagrodzenia
deklarowane przez studentów w podziale na kierunki studiów i ośrodki akademickie (netto w PLN)*

najniższa możliwa pensja

zadowalająca

wielkość próby

wiodące ośrodki

inne

wiodące ośrodki

inne

zarządzanie

2 000

1 600

3 000

2 000

1 458

stosunki międzynarodowe

2 000

1 600

3 000

2 000

673

pielęgniarstwo

2 000

1 800

3 000

2 400

421

gospodarka przestrzenna

2 000

1 600

2 500

2 200

465

rolnictwo

1 900

1 600

2 500

2 000

325

ekonomia

1 800

1 500

2 500

2 000

1 474

turystyka i rekreacja

1 800

1 500

2 500

2 000

641

socjologia

1 800

1 500

2 500

2 000

592

filologia angielska

1 800

1 600

2 500

2 000

456

administracja

1 700

1 500

2 400

2 000

553

chemia

1 700

1 800

2 500

2 400

453

fizjoterapia

1 600

1 500

2 500

2 000

683

politologia

1 600

1 500

2 100

2 000

748

pedagogika ogółem

1 500

1 500

2 000

2 000

1 263

filologia germańska

1 500

1 500

2 000

2 000

314

ochrona środowiska

1 500

1 600

2 000

2 000

656

wychowanie fizyczne

1 500

1 600

2 000

2 000

464

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie BKL Badanie Ludności 2010 - 2015
* w tabeli podano wartości przeciętne

 

Aby sprawdzić po jakich uczelniach absolwenci zarabiają najwięcej, zobacz nasze zestawienie.

Ewelina Jurczak
wynagrodzenia.pl

Udostępnij artykuł: