Od 1 listopada mniej powodów do niepokoju przy rozliczaniu podatków?

Firma

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to nowy instrument od 1 listopada udostępniony przez administrację podatkową, który ma rozwiązać problem prawidłowej klasyfikacji towarów i usług dla celów podatku VAT.

Segregator z napisem podatki, kalkulator i dokumenty
Podatki Fot. stock.adobe.com/tashatuvango

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to nowy instrument od 1 listopada udostępniony przez administrację podatkową, który ma rozwiązać problem prawidłowej klasyfikacji towarów i usług dla celów podatku VAT.

Wiążąca Informacja Stawkowa to nowy instrument od 1 listopada udostępniony przez administrację podatkową #WIS #podatki #VAT

Narzędzie to jest związane przede wszystkim z nową matrycą stawek VAT, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2020 r.- Aby się przygotować do tych zmian, przedsiębiorcy już od 1 listopada 2019 r. będą mogli występować o WIS, które mają przede wszystkim pomóc przypisać towar lub usługę do odpowiedniej (podstawowej lub obniżonej) stawki VAT na nowych zasadach - mówi Piotr Leonarski, starszy prawnik w Zięba&Partners.Czytaj także: Biała lista podatników VAT – problem małych firm i …PayU >>>

WIS, wbrew nazwie, nie będzie jednak służył tylko do ustalania stawek VAT, ale również pomoże sklasyfikować towar lub usługę dla innych celów związanych z VAT (np. obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności).Czytaj także: Obowiązkowy split payment i uproszczenie systemu stawek VAT. Prezydent podpisał nowelę >>>

- Przy rozpatrywaniu wniosku o WIS, inaczej niż przy wydawaniu interpretacji podatkowych, organ podatkowy będzie mógł korzystać z przedstawionych przez podatnika dokumentów (np. fotografii, planów i katalogów), a w razie potrzeby przeprowadzić odpowiednie badania lub analizy produktu – wyjaśnia prawnik z kancelarii Zięba&Partners.
Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: