Od 9 marca Bank Pekao udostępni pożyczki dla przedsiębiorców z Mazowsza dotkniętych skutkami pandemii

Firma

Bank Pekao zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której udzieli firmom z sektora MŚP z woj. mazowieckiego, pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19. Budżet programu umożliwiającego odbudowę ich działalności wyniesie 75 mln PLN.

Bank Pekao
Fot. stock.adobe.com/Fotokon

Bank Pekao zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której udzieli firmom z sektora MŚP z woj. mazowieckiego, pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19. Budżet programu umożliwiającego odbudowę ich działalności wyniesie 75 mln PLN.

Nabór wniosków o pożyczki płynnościowe POIR w Banku Pekao S.A. rozpocznie się 9 marca 2022 r. o godzinie 9:00 i prowadzony będzie za pośrednictwem dedykowanych skrzynek mailowych do 11 marca 2022 r. do godziny 17:00.

O pożyczkę ubiegać się mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy rozpoczęli działalność nie później niż w 2019 r. i prowadzą ją na terenie województwa mazowieckiego, a wskutek pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Maksymalna, łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł

Pożyczka objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Oznacza to, że przedsiębiorca spłaca jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek i ponoszenia innych opłat (typu prowizja przygotowawcza itp.).

Maksymalna, łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł, zaś maksymalny okres spłaty nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia.

Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres jej spłaty. Pożyczka może finansować do 100% wydatków przedsiębiorcy.

Na co można wydać pieniądze z pożyczki?

Pożyczka płynnościowa POIR ma na celu utrzymanie bieżącej działalności pożyczkobiorcy i zapewnienie jego płynności finansowej, obejmując szeroki zakres kosztów kwalifikowanych.

Mówiąc wprost, pożyczkę można przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publicznoprawnych pożyczkobiorcy, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty itp.

W grę wchodzą również inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pożyczkobiorcy, jak choćby bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem, że udzielone finansowanie nie pochodzi z innych funduszy, programów lub środków oraz instrumentów Unii Europejskiej, czy źródeł pomocy krajowej.

- Światowa pandemia zmieniła nie tylko plany inwestycyjne przedsiębiorców, ale także, w niektórych przypadkach, zmusiła firmy do walki o przetrwanie na rozchwianym i niestabilnym rynku. W wielu firmach nastąpił wyraźny spadek przychodów, w niektórych branżach przekraczający 50 procent. Wydłużały się również terminy spłaty zobowiązań jednych podmiotów gospodarczych wobec innych, co w szeregu przypadkach powodowało ich problemy z utrzymaniem płynności. W obliczu odbudowy gospodarki po kończącej się pandemii COVID-19, pożyczki płynnościowe POIR oferowane za pośrednictwem Banku Pekao, są istotnym wsparciem, które realnie wpłynie na kondycję firm - beneficjentów programu – mówi Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Oferta dla firm z Mazowsza

- Pożyczki płynnościowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Dzięki nim wspieramy w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej wiele mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego w tym trudnym dla nich okresie, jakim jest pandemia. Pożyczki mogą być przeznaczone nie tylko na pokrycie bieżących kosztów publicznoprawnych, wynagrodzeń pracowników czy zatowarowanie, ale również umożliwiają sfinansowanie bieżących rat kredytów i leasingów - mówi Dominika Byrska, Dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem dla pożyczek jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. Pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł wymagają dodatkowego zabezpieczenia ze strony pożyczkobiorcy.

Więcej informacji na temat programu dla woj. mazowieckiego dostępnych jest na stronie Peako SA

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: