Od przyszłego roku także firmy będą mogły przekazywać 1 procent podatku. Na rzecz uczelni

Finanse i gospodarka

1 proc. CIT zamiast do fiskusa trafi do naukowców. Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian w prawie, który od 2014 r. umożliwi przedsiębiorcom przekazanie 1 procenta podatku dochodowego na dowolny wydział dowolnej uczelni lub na rzecz instytutu badawczego. Firmy podchodzą pozytywnie do pomysłu, choć chciałyby mieć wpływ na sposób wydatkowania środków.

1 proc. CIT zamiast do fiskusa trafi do naukowców. Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian w prawie, który od 2014 r. umożliwi przedsiębiorcom przekazanie 1 procenta podatku dochodowego na dowolny wydział dowolnej uczelni lub na rzecz instytutu badawczego. Firmy podchodzą pozytywnie do pomysłu, choć chciałyby mieć wpływ na sposób wydatkowania środków.

Projekt odpisu podatkowego na naukę został przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Największe firmy, płacące milionowe podatki, swój odpis będą mogły rozdzielić pomiędzy dwa albo nawet trzy ośrodki naukowe.

Adresaci zmian są zainteresowani takim rozwiązaniem, choć wskazują swoje oczekiwania wobec konkretnych rozwiązań projektu ustawy.

- Oczywiście tu diabeł tkwi w szczegółach: czy jeśli przekażę 1 proc. podatku do konkretnej jednostki badawczej, to czy mogę mieć jeszcze wpływ na to, czym się będzie ta jednostka zajmowała - zauważa w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii w Microsoft.

Jak podkreśla, to rozwiązanie byłoby najbardziej korzystne dla obu stron, a przedsiębiorcy chętniej by się na przekazanie części podatku na naukę decydowali.

- Byłoby to bardzo ważne dla naszej firmy. Jeżeli mogę wybrać jednostkę badawczą, to już jest lepiej, bo mogę w ten sposób wesprzeć tych, którzy tworzą pewne rzeczy, które mogę wykorzystać. Natomiast jeżeli bym jeszcze miał możliwość wpływu na to, jak te pieniądze będą dalej wydane, na rzeczy, które są mi najbliższe, to wtedy byłoby naprawdę idealnie  - tłumaczy Michał Jaworski.

Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w ubiegłym tygodniu trafił do konsultacji społecznych.

Wciąż nieudana współpraca na linii nauka-biznes

Według dyrektora w Microsoft, obecnie wciąż dużym problemem jest sceptyczne podejście niektórych naukowców do komercyjnej współpracy z biznesem.

- To jest model współpracy, który jest znany w krajach zachodnich, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, że jednak zetknięcie naukowca z biznesem to nie jest plama na honorze, tylko zupełnie normalny fragment CV, który nawet podnosi wartość tego naukowca. Świadczy o tym, że on robi rzeczy bardzo praktyczne, ale jednocześnie nowatorskie - podkreśla dyrektor ds. strategii w Microsoft.

Na korzyści ze współpracy firm ze szkołami wyższymi wskazuje też Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

- W uczelniach zauważalny jest już inny stosunek do przedsiębiorców, dużo bardziej uczelnie otwierają się na współpracę z przedsiębiorcami i odwrotnie, przedsiębiorcy są coraz bardziej zainteresowani współpracą. Myślę, że być może jesteśmy w przededniu rewolucji innowacyjnej w Polsce - twierdzi minister Kudrycka.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uważa, że możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz nauki będzie dla uczelni i instytutów swoistym konkursem na najlepiej rokującego partnera dla biznesu, z uwagi na to, że przedsiębiorcy nie powierzą swoich pieniędzy komuś, z czyjej działalności nie będą mogli czerpać korzyści w przyszłości.

Zobacz wypowiedź w wersji video: tutaj.

Michał Jaworski
Dyrektor ds. Strategii
Microsoft

Źródło: newseria.pl

Udostępnij artykuł: