Od Redakcji

Uncategorized

Szanowni Państwo! Oddajemy Państwu już 50. numer Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” w okoliczności wielu ważnych dla Polski wydarzeń, które mają miejsce w kraju i na świecie. Wśród nich należy wymienić zaproszenie przedstawiciela polskiego rządu do uczestnictwa w szczycie państw G20, wdrażanie kompleksowego programu mieszkaniowego rządu RP, wydanie przez Komitet Stabilności Finansowej 13 stycznia 2017 r. rekomendacji dotyczącej redukcji ryzyka kursowego portfela walutowych kredytów hipotecznych, prace Komisji Finansów Publicznych nad ustawami w zakresie rozwiązywania problemów kredytów „frankowych” oraz 60. rocznicę Traktatów Rzymskich dotyczących utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

Szanowni Państwo! Oddajemy Państwu już 50. numer Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” w okoliczności wielu ważnych dla Polski wydarzeń, które mają miejsce w kraju i na świecie. Wśród nich należy wymienić zaproszenie przedstawiciela polskiego rządu do uczestnictwa w szczycie państw G20, wdrażanie kompleksowego programu mieszkaniowego rządu RP, wydanie przez Komitet Stabilności Finansowej 13 stycznia 2017 r. rekomendacji dotyczącej redukcji ryzyka kursowego portfela walutowych kredytów hipotecznych, prace Komisji Finansów Publicznych nad ustawami w zakresie rozwiązywania problemów kredytów „frankowych” oraz 60. rocznicę Traktatów Rzymskich dotyczących utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

fn.2017.k1.foto.004.b.200xprof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak Przewodniczący Rady Programowej

25 marca 1957 r. utworzono EWG, co było pierwszym krokiem w realizacji koncepcji Roberta Schumana w zakresie procesu pojednania narodów Europy po II wojnie światowej. Robert Schuman chciał wdrażać idee Jedności, Solidarności i Pokoju, tworząc Wspólnotę Narodów Europy nie tylko w obszarze stosunków gospodarczych, czego właśnie dotyczyła EWG, ale także we wszystkich płaszczyznach życia narodów. Był on także autorem koncepcji dotyczącej potrzeby równoważenia relacji między grupami społecznymi, podmiotami gospodarczymi i narodami. Wydaje się, że obserwowane postulaty tzw. Europy wielu prędkości stoją w sprzeczności z ideami Roberta Schumana, zaś budowanie Europy dwóch prędkości może być poważnym zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów z Europy Środkowowschodniej.

Wydaje się, że szeroki kontekst problemów, z jakimi boryka się Europa, w tym Brexit i inne negatywne skutki odchodzenia od koncepcji Europy Schumana powinny skłaniać nas do bardziej intensywnego włączania się w projekty o charakterze międzynarodowym, aby realizacja dobra wspólnego odnosiła zwycięstwo.Życząc Państwu dobrej lektury, pozostaję z poważaniem.

Szanowni Czytelnicy, Autorzy i Współtwórcy „Finansowania Nieruchomości”!

fn.2017.k1.foto.004.a.200xBożenna Chlabicz Redaktor Naczelna

W przypadku kwartalnika 50 kolejnych wydań oznacza, że czasopismo ukazuje się już od dwunastu i pół roku. To cała epoka w historii rozwoju w Polsce rynku finansowania nieruchomości.Towarzyszymy tym procesom, obserwujemy je i komentujemy. Specyficzna, jak na dzisiejsze „przyspieszone”, a wręcz ekspresowe tempo życia, częstotliwość ukazywania się „FN” pozwala na refleksję i analizę. Jest to możliwe, bo wokół redakcji zgromadziło się nad wyraz zacne grono Autorów, w tym Członków Rady Programowej, naukowców i praktyków, którzy z pasją zajmują się problematyką finansowania nieruchomości. Szczególnie wdzięczni jesteśmy naszemu Wydawcy, który docenia wartość i znaczenie pogłębionych, pisanych z dystansem opracowań.W ciągu tych ponad dwunastu lat na rynku nieruchomości wszelkich typów nastąpiły i następują rewolucyjne zmiany. Pojawiły się nowe sposoby pozyskiwania środków na związane z tym inwestycje, wystąpiły kryzysy i okresy boomu. Znaczenie aspektów finansowych jest nieporównywalne z tym, z czym mieliśmy do czynienia przystępując do tworzenia koncepcji „FN”.Dziękujemy naszym Czytelnikom i Wszystkim, którzy biorą udział w przygotowaniu kolejnych wydań kwartalnika. Pozostajemy w nadziei, że wiedza, informacje, doświadczenia, które prezentujemy, to może niewielka, ale ważna cegiełka, przydatna dla dalszego rozwoju rynku finansowania nieruchomości.
Udostępnij artykuł: