Od redakcji: październik-grudzień 2014

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Obecny, 41 numer Kwartalnika pozostaje w kontekście jubileuszowych obchodów 10. rocznicy "Finansowania Nieruchomości". Warto w związku z tym wzbudzić refleksję na temat przyszłości rynku finansowania nieruchomości w Polsce, w połączeniu ze swego rodzaju "rachunkiem sumienia" dotyczącym zaniedbań ze strony wszystkich uczestników tego rynku.

Obecny, 41 numer Kwartalnika pozostaje w kontekście jubileuszowych obchodów 10. rocznicy "Finansowania Nieruchomości". Warto w związku z tym wzbudzić refleksję na temat przyszłości rynku finansowania nieruchomości w Polsce, w połączeniu ze swego rodzaju "rachunkiem sumienia" dotyczącym zaniedbań ze strony wszystkich uczestników tego rynku.

dr Zbigniew Krysiak
Przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości"

Wydaje się, że skala finansowania nieruchomości, infrastruktura tego rynku oraz instrumenty mogłyby być znacznie lepiej rozwinięte, gdyby nie zaniedbania w zakresie oprzyrządowania w otoczeniu prawnym. Można wymienić długą listę spraw, które nie zostały zrealizowane, a które były niejednokrotnie podejmowane na łamach naszego kwartalnika.

Uważne studia czterdziestu numerów kwartalnika, które zostały opublikowane w ostatnim dziesięcioleciu, pozwalają stwierdzić, że platforma naszego czasopisma objęła szereg postulatów i propozycji rozwiązań różnych zagadnień na rynku finansowania nieruchomości w Polsce, które nie weszły jeszcze w życie, chociaż ich zasadność nie jest kwestionowana.

Bliższa analiza przeszłości pozwala na wyciągnięcie wniosków wskazujących na ciągłe powtarzanie się tych samych "grzechów". W takiej sytuacji trudno się spodziewać istotnego postępu. Dokonanie więc takiego "rachunku sumienia" powinno mieć na celu wyjście z impasu popełniania tych samych błędów. W tym kontekście na łamach obecnego numeru kwartalnika przedstawiamy oceny i opinie ekspertów na temat wybranych barier stojących na drodze rozwoju rynku finansowania nieruchomości, które są szczególnie ważne w perspektywie najbliższych dziesięciu lat

Życząc Państwu interesującej lektury K"FN" na kolejne dziesięciolecie, pozostaję z poważaniem

 

Udostpnij artyku: