Od samorządu do samorządności, e-book na 30-lecie KIG

Samorządy

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach obchodów swojego 30-lecia postanowiła wzmocnić głos polskiej samorządności, która okazała się jednym z najważniejszych zjawisk ostatnich trzech dekad. W tym celu w ramach ogólnopolskiego konkursu KIG zaprosiła reportażystów do stworzenia jej literackich obrazów. Tak powstała publikacja „Od samorządu do samorządności”.

Od samorządu do samorządności, e-book na 30-lecie KIG
Źródło: KIG

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach obchodów swojego 30-lecia postanowiła wzmocnić głos polskiej samorządności, która okazała się jednym z najważniejszych zjawisk ostatnich trzech dekad. W tym celu w ramach ogólnopolskiego konkursu KIG zaprosiła reportażystów do stworzenia jej literackich obrazów. Tak powstała publikacja „Od samorządu do samorządności”.

Minęło 40 lat od utworzenia w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 30 lat od powstania samorządu gospodarczego i ponad 20 lat od reformy samorządu lokalnego.

Idea samorządu nie wystarczyła jednak do stworzenia społeczeństwa, w którym obywatele czują się jak u siebie w domu. Wywalczone podstawowe prawa i wartości to jedynie fundament.

Warto pokazywać, w jaki sposób idea samorządności realizowana jest w praktyce przy rozwiązywaniu konkretnych problemów

Nie zbudujemy naszego państwa bez więzi lokalnych, poczucia wspólnoty, kapitału społecznego, inkluzji politycznej czy wreszcie społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego wychodząc od samorządu, powinniśmy zwrócić się w kierunku samorządności, czytamy w komunikacie KIG.

Czytaj także: Samorządy i lokalne społeczności: jak Pleszew działa na rzecz imigrantów

Praktyka a idea samorządności

 „W Polsce dużo mówi się o samorządności. Nie brakuje debat, dyskusji, wnikliwych teoretycznych analiz. Problemy samorządu i samorządności, szczególnie w wymiarze instytucjonalnym, są szeroko opisane w literaturze. W licznych publikacjach znajdziemy m.in. analizy historyczne tego zjawiska, opisy obecnego modelu samorządności w Polsce, a także propozycje reform.

Oprócz teorii, warto jednak również pokazywać, w jaki sposób idea samorządności realizowana jest w praktyce przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, z którymi borykają się np. społeczności lokalne.

Spojrzenie na samorządność z perspektywy konkretnych inicjatyw daje możliwość bliższego poznania okoliczności ich powstawania, przyjrzenia się motywom, jakie kierowały pomysłodawcami, oraz warunkom, w jakich te pomysły się rozwijały.

Pozwala to lepiej zrozumieć sens i znaczenie samorządności” – pisze Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Arendarski, we wstępie do publikacji Od samorządu do samorządności.

Czytaj także: Senat RP: więcej z PIT dla samorządów

Konkurs „Od samorządu do samorządności”

Do opisania polskiej samorządności KIG w drodze konkursu zaprosiła reportażystów i reportażystki, wierząc, że jest to grupa, która będzie w stanie najtrafniej uchwycić jej fenomen.

Uczestnicy konkursu w swoich pracach odnieśli się do jednego z czterech obszarów tematycznych: samorządność biznesu, samorządność obywateli, samorządność lokalna, społeczni strażnicy demokracji.

Konkurs „Od samorządu do samorządności” został ogłoszony w czerwcu 2019 roku.

Jury konkursu stworzyli:

Konrad Ciesiołkiewicz – Komitet Dialogu Społecznego KIG; Dorota Groyecka – „Non/Fiction”; Katarzyna Sekutowicz – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS; Ewa Siwek – Krajowa Izba Gospodarcza; Grzegorz Sroczyński – Tok FM; Jacek Żakowski – „Polityka”, Przewodniczący Jury.

Finaliści konkursu – autorzy reportaży zamieszczonych w publikacji „Od samorządu do samorządności”:

Beata Bialik, Karolina Brzezińska, Ignacy Dudkiewicz, Iga Dzieciuchowicz, Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Kamila Kielar, Aleksandra Pezda, Grzegorz Przepiórka, Adriana Rozwadowska, Krzysztof Story, Martyna Wojtkowska.

Zbiór reportaży „Od samorządu do samorządności” został wydany z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.  

Publikację można pobrać w formacie pdf, epub lub mobi na stronie KIG: www.kig.pl/od-samorzadu-do-samorzadnosci-publikacja-na-30-lecie-kig

Partnerzy publikacji: Komitet Dialogu Społecznego KIG, Fundacja Konrada Adenauera. Patroni medialni: Radio TOK FM, Big Book Cafe, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Udostępnij artykuł: