Od stycznia VAT: 5, 8 i 23 procent

Finanse i gospodarka

Zgodnie z zapowiedziami Rada Ministrów przyjęła we wtorek Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013. Będą trzy stawki podatku VAT. Deficyt budżetowy w 2011 r. wyniesie 45 mld zł, a stosunek dług publicznego do PKB nie przekroczy progu 55 proc.

Stawki podatku VAT wyniosą: 5 proc. m.in. na podstawowe produkty żywnościowe, 8 proc. m.in. na leki i budownictwo mieszkaniowe i stawka podstawowa zostanie ustalona 23 proc. Według wicepremiera Waldemara Pawlaka VAT na nieprzetworzoną żywność wzrośnie z obecnych 3 proc. do 5 proc., a na nisko przetworzoną spadnie z 7 proc. do 5 proc.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa założono, że prywatyzacja przyniesie 50 mld zł do końca 2013 r. Większość tej kwoty miałoby pochodzić ze sprzedaży udziałów Skarbu Państwa w PZU i PKO BP. Reguła wydatkowa ma dać w 2011 r. prawie 3 mld zł oszczędności, w 2012 r. 5 mld zł.

Maksymalny deficyt budżetowy wyniesie 45 mld zł w 2011 r., 40 mld zł w 2012 r., 30 mld zł w 2013 r. Deficyt finansów publicznych zejdzie poniżej 3 proc. PKB dopiero w 2013 r. Do końca obowiązywania Planu (2013 r.) dług publiczny ma nie przekroczyć 55 proc. PKB. Jeśli by jednak istniało takie zagrożenie, to w lipcu 2011 r. zostanie podniesiony VAT o 1 pkt proc. Kolejna podwyżka nastąpiłaby w lipcu następnego roku – do stawki maksymalnej w UE, czyli 25 proc.

Udostępnij artykuł: