Od technologii nie ma ucieczki

Tylko u nas

Rozpoczęło się dwudniowe VII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Na tym jednym z najważniejszych dorocznych spotkań przedstawicieli banków spółdzielczych tłumnie zgromadzili się przedstawiciele sektora.

Rozpoczęło się dwudniowe VII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Na tym jednym z najważniejszych dorocznych spotkań przedstawicieli banków spółdzielczych tłumnie zgromadzili się przedstawiciele sektora.

W warszawskim hotelu "Gromada" będą dyskutować o możliwościach, jakie instytucjom finansowym dają nowoczesne technologie teleinformatyczne.

Przybyłych na VII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej gości powitał wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Andrzej Wolski, a przemówienie wprowadzające wygłosił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015:

- Ten rok naprawdę jest rokiem szczególnym. Nie zawsze występuje potrzeba wprowadzenia do porządku prawnego regulacji o tak dużym znaczeniu - niekiedy bulwersujących, lub przekształcających sektor bankowy w ogromnej skali - stwierdził. Jego zdaniem, nie mniej istotnym wyzwaniem od zmian prawnych jest rozpowszechniany przez niektóre media fałszywy wizerunek polskiego sektora bankowego. - Oskarżanie polskich bankowców o grzechy popełnione w innych miejscach jest bezsensowne - zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz.

150519.pietraszkiewicz.ftbs.01.600x400

Już 11 czerwca na Stadionie Narodowym!

Zarejestruj się na aleBank.pl/HB

Najwięcej kłamliwych opinii wyrażanych w ostatnim czasie wiąże się z hipotecznymi kredytami walutowymi. Prezes ZBP wskazał na niektóre z takich przeinaczeń - jak choćby opinię, jakoby kredyty denominowane oferowano jedynie w krajach byłej demokracji ludowej. Instrument ten był bowiem powszechnie spotykany również w krajach starej UE - Niemczech, Austrii, Francji, na Cyprze czy w Hiszpanii. Co więcej, to właśnie nad Wisłą sektor bankowy już 10 lat temu wystąpił z inicjatywą całkowitego zakazu tej formy finansowania mieszkań. Niestety - uwarunkowania o charakterze społecznym i gospodarczym, takie jak potężny deficyt mieszkań czy dysparytet stóp procentowych przesądziły, iż nadzór nie zdecydował się na tak radykalny krok. - Prezes UOKiK stwierdził, że wprowadzenie zakazu byłoby ograniczeniem swobód i ograniczeniem dostępności do nieruchomości - przypomniał prezes ZBP.

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ogromne znaczenie ma bankowość lokalna. Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił, że dla wielu Polaków są to najbliższe placówki finansowe, umożliwiające im funkcjonowanie we współczesnym świecie. Niezależnie od funkcji społecznej, banki spółdzielcze aktywnie napędzają gospodarkę w regionach -dowodem tego jest systematyczny wzrost aktywów polskiego sektora bankowości spółdzielczej. - Fundusze własne banków spółdzielczych są dziś dwukrotnie wyższe niż fundusze własne całego sektora ponad 20 lat temu - stwierdził.

150519.sala.ftbs.01.600x289

Krzysztof Góral, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Komisji Nadzoru Finansowego, mówił o nowej Rekomendacji D i jej znaczeniu dla rozwoju technologicznego polskiego sektora bankowego. - Problem, z którym my jako nadzór się mierzymy, jest kwestia odpowiedniego zgromadzenia informacji - stwierdził. I zaznaczył, że przeszło dwa lata na wdrożenie nowych wytycznych regulator przeznaczył nadzór m.in. na pozyskiwanie feedbacku od banków. - Podjęliśmy działania mobilizujące sektor - już w marcu 2013 r. oczekiwaliśmy ramowych harmonogramów wdrożenia - przypomniał Krzysztof Góral.

Nadzorowi nie chodziło tylko o samo pozyskanie harmonogramów i informacji o stanie zaawansowania wdrożeń. Niemniej istotne było bowiem pozyskanie informacji, które z zaleceń jest najbardziej problematyczne dla instytucji finansowych. Dzięki takim informacjom zwrotnym możliwe jest dostosowywanie się regulatora do faktycznych wyzwań płynących z rynku. - Nie jest tak, że temat Rekomendacji D powinien się zamknąć w grudniu 2014 r. - podkreślił przedstawiciel KNF.

Co może stanowić największe zagrożenie? Z pewnością, rutynowe podejście objętych regulacją placówek. - Pojawiła się obawa, że wdrożenie rekomendacji traktowane będzie nie jako wdrożenie nowych standardów, ale nowy obowiązek biurokratyczny i zło konieczne. KNF uważa że jest to szansa - tak dla banków małych, jak i dużych - stwierdził Krzysztof Góral. Z takim podejściem wiąże się inne ryzyko - wykorzystania standardowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego jedynie po to, żeby spełnić wymogi KNF. - To zły kierunek - przekonywał przedstawiciel nadzoru. - Wdrożenia powinny być szyte na miarę a nie formalne i ogólnikowe.

Następnie głos zabrali przedstawiciele banków zrzeszających. Paweł Masadyński, wiceprezes zarządu SGB-Banku, wskazał - na przykładzie kierowanej przez siebie grupy - na najważniejsze wyzwania dla polskiej bankowości spółdzielczej. Jednym z nich jest bez wątpienia cyberprzestępczość i ewolucja ataków hakerskich. - W ostatnich dwóch miesiącach zatrzymaliśmy ponad 190 prób fraudów na 2 mln zł. Bez współpracy nie tylko z policją, ale i bankami komercyjnymi nie zatrzyma się przestępców - podkreślił. Wskazał też, że w przypadku sektora spółdzielczego ataki wymierzone są bardziej w klientów niż same instytucje. Walka z tymi problemami wymaga funduszy - co w dzisiejszej sytuacji sektora spółdzielczego nie jest łatwe. - Ile pieniędzy co roku możemy przeznaczać na IT? Przy niskich stopach procentowych i konkurencji z strony banków komercyjnych środki te maleją - zaznaczył Paweł Masadyński. Kolejnym wyzwaniem jest bankowość mobilna. - Musimy oszacować, czy inwestowanie w nowe technologie faktycznie przyniesie nam zyski. Czy jest to rozwiązanie jakiego potrzebujemy - stwierdził przedstawiciel SGB-Banku.

Dariusz Olkiewicz, wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości, stwierdził, że podstawowym wyzwaniem jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa w sytuacji autonomii poszczególnych banków. - Jak stworzyć strategię obejmująca bank zrzeszający i uwzględniającą strategie wszystkich członków zrzeszenia? - zastanawiał się. Jego zdaniem, należy w pierwszej kolejności zinwentaryzować wszystkie wyzwania stojące przed bankami i potrzeby, jakie mają poszczególne placówki. Następnie trzeba zastanowić się, jak bank zrzeszający może wspierać realizacje tych celów. - Wizja docelowa to centrum usług wspólnych - dodał przedstawiciel BPS.

Za najistotniejsze dla bankowości spółdzielczej wyzwania wiceprezes BPS uznał kontakt z klientem oraz fakt, że zrzeszenia działają w rozproszeniu. - Każdy bank ma swoją strategię informatyczną. Zebranie tego w całość jest zadaniem trudnym, ale bynajmniej nie niemożliwym - podkreślił Dariusz Olkiewicz.

Organizatorzy tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej przygotowali bardzo bogaty program. Pierwszego dnia przewidziano trzy sesje, poświęcone odpowiednio:

analizie ryzyka teleinformatycznego - nowemu zakresowi ochrony banku przed zagrożeniami;
nowościom w ofercie technologicznej dla bankowości spółdzielczej;
rozwiązaniom mobilnym w bankowości spółdzielczej.

Zwieńczeniem dnia będzie uroczysta gala, w trakcie której nagrodzeni zostaną laureaci Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

Karol Jerzy Mórawski

 

Udostępnij artykuł: