Odgłosy: Jak to robi Bank of England

BANK 2009/08-07

Chce skutecznie walczyć z kryzysem finansowym. A przy tym maksymalnie zminimalizować ryzyko nietrafnej inwestycji. Postępuje zatem według ściśle określonych zasad.

Jolanta Zombirt

Zasady pomocy ze strony brytyjskiego banku centralnego, ustalone w październiku 2008 r. opierają się na następujących wytycznych:

 • Winny idealnie wspierać politykę pieniężną;
 • Warunki dzielania płynności winny zrównoważyć jego korzyści i koszty tworzenia bodźców dla banków do przyjmowania większego ryzyka płynności niż normalnie;

 • Bank centralny winien być, i jest, przygotowany do kredytowania na podstawie szerokiej klasy zabezpieczeń, do stosowania odpowiednich korekt ich wartości; musi mieć także pewność, że jest w stanie zajmować się wyceną i zarządzaniem takim zabezpieczeniem w przypadku upadku partnera;
 • Kredytowanie na podstawie szerokiej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: