Odgłosy | Mieszanka (nie tylko) bankowa – grudzień 2008

BANK 2009/01

Kulturalne lokaty. Kolekcja w internecie. Fundacja Sztuki Polskiej ING uruchomiła stronę internetową poświęconą swojej kolekcji - www.ingart.pl. A ta liczy 85prac, to m.in. dzieła Stefana Gierowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Zbigniewa Makowskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Edwarda Dwurnika, Leona Tarasewicza, Tomasza Tatarczyka, Jarosława Modzelewskiego, Włodzimierza Pawlaka, Marka Sobczyka, Anny Okrasko, Jakuba Juliana Ziółkowskiego i Tomka Kowalskiego. Zbiory Fundacji Sztuki Polskiej ING są przedstawione także w "Przewodniku kolekcjonera sztuki najnowszej", autorstwa Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza.

Pożółkła Trybuna

Toast I sekretarza KC PZPR

nr 1 (7191) (…) Rok Stary zamykamy w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Ofiarny wysiłek klasy robotniczej i całego ludu pracującego przyniósł naszej ojczyźnie nowe trwałe osiągnięcia, pomnożył materialny i duchowy dorobek narodu. Stworzyliśmy nowe moce wytwórcze, wznieśliśmy nowe domy, nowe szkoły, wychowaliśmy nowe zastępy budowniczych Polski Ludowej. Umocniliśmy nasze socjalistyczne państwo – jego siłę wewnętrzną i jego bezpieczeństwo na zewnątrz. W uchwałach V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wytyczyliśmy naszą drogę naprzód. W kolejnej RP też wszystko idzie do przodu – rzecz jasna dzięki zgodnym i ofiarnym wysiłkom parlamentu, prezydenta i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: