Odgłosy: Ważniejsza jakość niż wzrost

BANK 2008/12

Większość znanych nam kredytodawców oczekuje, że rok 2008 i następne będą latami powolnego lub nawet ujemnego tempa wzrostu aktywów. W niektórych przypadkach to wypadkowa obaw kadry zarządzającej o wyniki osiągane z portfeli oraz zamiaru zaostrzenia kryteriów zarządzania ryzykiem. W innych - kredytobiorcom brakuje kapitału i płynności na takie tempo wzrostu jak dawniej; w rezultacie nie mają oni innego wyjścia jak tylko ograniczenie akcji kredytowej.

Jolanta Zombirt

Zmniejszenie udzielania kredytów ma znaczne implikacje dla instytucji udzielających kredyty, m.in. stanowi okazję do:

 • skonsolidowania istniejących portfeli,
 • wyeliminowania kredytów o średnich i słabych wynikach; ściągnięcia pracowników z najwyższej półki, szczególnie zarządzających kontaktami z klientami,
 • zredukowania lub wyeliminowania organizacji regionalnych czy lokalnych oraz ich kadry,
 • usprawnienia procedur i ich standaryzacji; wyeliminowania wyjątków w swojej polityce,
 • agresywnego zweryfikowania cen,
 • zwiększenia nacisku na segmentację.

Przyjrzyjmy się więc, jakie mogą być korzyści i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: