Odgłosy: Ważniejsza jakość niż wzrost

BANK 2008/12

Większość znanych nam kredytodawców oczekuje, że rok 2008 i następne będą latami powolnego lub nawet ujemnego tempa wzrostu aktywów. W niektórych przypadkach to wypadkowa obaw kadry zarządzającej o wyniki osiągane z portfeli oraz zamiaru zaostrzenia kryteriów zarządzania ryzykiem. W innych - kredytobiorcom brakuje kapitału i płynności na takie tempo wzrostu jak dawniej; w rezultacie nie mają oni innego wyjścia jak tylko ograniczenie akcji kredytowej.

Większość znanych nam kredytodawców oczekuje, że rok 2008 i następne będą latami powolnego lub nawet ujemnego tempa wzrostu aktywów. W niektórych przypadkach to wypadkowa obaw kadry zarządzającej o wyniki osiągane z portfeli oraz zamiaru zaostrzenia kryteriów zarządzania ryzykiem. W innych - kredytobiorcom brakuje kapitału i płynności na takie tempo wzrostu jak dawniej; w rezultacie nie mają oni innego wyjścia jak tylko ograniczenie akcji kredytowej.

Jolanta Zombirt

Zmniejszenie udzielania kredytów ma znaczne implikacje dla instytucji udzielających kredyty, m.in. stanowi okazję do:

 • skonsolidowania istniejących portfeli,
 • wyeliminowania kredytów o średnich i słabych wynikach; ściągnięcia pracowników z najwyższej półki, szczególnie zarządzających kontaktami z klientami,
 • zredukowania lub wyeliminowania organizacji regionalnych czy lokalnych oraz ich kadry,
 • usprawnienia procedur i ich standaryzacji; wyeliminowania wyjątków w swojej polityce,
 • agresywnego zweryfikowania cen,
 • zwiększenia nacisku na segmentację.

Przyjrzyjmy się więc, jakie mogą być korzyści i ryzyko dla kredytodawców decydujących się na te rozwiązania:

 • Konsolidacja istniejących portfeli. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze praktyki są niebezpieczne, jeżeli nie dostosuje się ich do poszczególnych instytucji. Chociaż wielu kredytodawców znowu wraca do aktywnego marketingu, okazja do konsolidacji portfeli i wyeliminowania część personelu winna być uważana za potencjalną korzyść. Oczywiście, wiele czasu potrzeba na monitorowanie obecnego portfela, lecz może to być wykonane znacznie bardziej efektywnie i wydajnie przez pracowników doświadczonych w zarządzaniu ryzykiem.
 • Wyeliminowanie kredytów o średnich i słabych wynikach; ściągnięcie pracowników z najwyższej półki, szczególnie zarządzających kontaktami z klientami. (…) Obecne zamieszanie w sektorze finansowym wydaje się ułatwiać pozyskiwanie doskonałej kadry. Najniższe jakościowo 10-20 proc. personelu winno być ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: