Odmowa zezwolenia dla Polskiego Banku Apeksowego. KNF podtrzymała decyzję

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 14 maja 2019 r. utrzymała w całości w mocy decyzję administracyjną KNF z dnia 27 listopada 2018 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy Spółka Akcyjna, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 14 maja 2019 r. utrzymała w całości w mocy decyzję administracyjną KNF z dnia 27 listopada 2018 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy Spółka Akcyjna, podała Komisja.

#KNF utrzymała w całości w mocy decyzję administracyjną ws. odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez #PolskiBankApeksowy @uknf

Do wydania decyzji w sprawie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez bank niezbędne jest spełnienie łącznie 4 przesłanek z art. 36 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, przypomniano."W wyniku analizy całości zgromadzonego w sprawie materiału nie jest możliwe stwierdzenie, że bank spełnia wszystkie przesłanki wydania zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, tj. że:* jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności;* zgromadził w całości kapitał założycielski;* dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;* spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: KNF – nie ma zgody dla Polskiego Banku Apeksowego >>>

"KNF wydając decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji, stwierdza, że zamieszczone w niniejszej decyzji rozstrzygnięcie pokrywa się z rozstrzygnięciem zawartym w decyzji objętej wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a co za tym idzie zasadna jest odmowa wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy Spółka Akcyjna" - napisała także Komisja.

Wynik głosowania KNF

Wynik głosowania KNF: za utrzymaniem w mocy decyzji głosowali: J. Jastrzębski, M. Iwanicz-Drozdowska, M. Palczewska, J. Pawelec, C. Kochalski. Przeciwko utrzymaniu w mocy decyzji głosowali: A. Kaźmierczak oraz J. Wojtyła, podano także w materiale.

KNF odmówiła wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy w listopadzie 2018 r.W listopadzie 2017 roku KNF wydała zgodę na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego, zrzeszającego 56 banków spółdzielczych.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: