Odpowiedzialne funkcje, nieodpowiednie wynagrodzenie

Finanse i gospodarka

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC od blisko 2 lat postulował w swoich kwartalnych podsumowaniach działań Ministerstwa Zdrowia konieczność nowelizacji ustawy o konsultantach krajowych. Rada Ministrów 17 czerwca br. przyjęła projekt tej ustawy. Jej celem, jak czytamy w uzasadnieniu Ministerstwa Zdrowia, jest wzmocnienie roli konsultantów, jako podmiotów doradczych ministra zdrowia oraz wojewodów, a cel ten ma być osiągnięty przez zagwarantowanie ich bezstronności.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC od blisko 2 lat postulował w swoich kwartalnych podsumowaniach działań Ministerstwa Zdrowia konieczność nowelizacji ustawy o konsultantach krajowych. Rada Ministrów 17 czerwca br. przyjęła projekt tej ustawy. Jej celem, jak czytamy w uzasadnieniu Ministerstwa Zdrowia, jest wzmocnienie roli konsultantów, jako podmiotów doradczych ministra zdrowia oraz wojewodów, a cel ten ma być osiągnięty przez zagwarantowanie ich bezstronności.

Jak pokazują pierwsze reakcje środowiska lekarskiego nowelizacja ta budzi sporo emocji. - Trudno się temu dziwić - mówi Anna Janczewska-Radwan odpowiedzialna w GGC BCC za zagadnienia systemu ochrony zdrowia. - Z jednej strony nakłada się na konsultantów obowiązek szeregu nowych zadań i składania oraz upubliczniania szczegółowych oświadczeń, mających na celu zasadną eliminację konfliktu interesów, z drugiej jednak strony nie stwarza się im odpowiednich warunków finansowo-organizacyjnych do sprawowania tej odpowiedzialnej i ważnej funkcji. BCC wskazuje na konieczność podjęcia ponownej dyskusji na ten temat. Może się bowiem okazać, że prawa rynku, przy ustawie w takiej postaci, doprowadzą do wypaczenia intencji ich autorów i nieosiągnięcia zamierzonego celu.

Anna Janczewska-Radwan
minister ds. systemu ochrony zdrowia
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

Udostępnij artykuł: