Odpowiedzialność za pozyskane fundusze UE

Samorząd

Przez ostatnie lata samorządy otrzymały imponujące dofinansowania w ramach programów Unii Europejskiej. Teraz staje przed nimi zadanie rozliczenia, które, jak się okazuje, nie należy do najprostszych. Coraz częściej na samorządy nakładane są korekty finansowe podczas kontroli projektów dofinansowanych z UE.

Przez ostatnie lata samorządy otrzymały imponujące dofinansowania w ramach programów Unii Europejskiej. Teraz staje przed nimi zadanie rozliczenia, które, jak się okazuje, nie należy do najprostszych. Coraz częściej na samorządy nakładane są korekty finansowe podczas kontroli projektów dofinansowanych z UE.

Elżieta Bieńkowska twierdzi, że najcięższa praca dopiero przed samorządami - nie wystarczy bowiem pozyskać dotacji, trzeba ją jeszcze rozliczyć tak, aby nie musieć zwracać dotacji lub jej części.

Okazuje się bowiem, że beneficjenci z rozliczaniem projektu radzą sobie bardzo różnie. Skutkiem złego rozliczenia może być nie tylko obciążenie konkretnych samorządów, ale również budżetu całego kraju.

Minister Bieńkowska zapewnia, że nakładane kary mają przede wszystkim ustrzec przed trudnymi konsekwencjami. Jeśli bowiem błąd zostenie zrobiony w małym projekcie to KE podczas kontroli nałoży karę na beneficjenta, ale to nie koniec. KE przekłada ten błąd na dużą część całego programu, np. na cały jeden priorytet i wtedy konsekwencje odczuwa także budżet państwa.

W związku z tym samorządy, nawet te najmniejsze, nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek uchybienia.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: