Odpowiedzialny biznes

Finanse i gospodarka / Samorząd

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą wziąć udział w konkursie na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą wziąć udział w konkursie na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością produkcyjną, handlową oraz usługową, pod warunkiem, że zgłoszenie udziału w nim zostanie przedstawione do 7 kwietnia 2014 roku.

Kapituła Konkursu, w oparciu o trzy kryteria, wybierze w czerwcu 2014 roku zwycięzców. Ocenie punktowej podlegać będą: jakość prowadzonej działalności, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz dbałość o środowisko naturalne.

warmia.i.mazury.219x230Celem inicjatywy jest promowanie odpowiedzialnego biznesu oraz wymiana dobrych praktyk, a w skali makro rozwój lokalny, racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych i ochrona środowiska.

"Przedsiębiorstwa, które wdrażają strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu powinno się wyróżniać tak, by stały się wzorem i modelem postępowania dla innych firm. Dlatego ważne jest, by wyłonić firmy, które w istotny sposób przyczyniają się do budowania swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o kluczowe założenia CSR: zarządzanie zasobami, wspieranie i rozwój lokalnej społeczności oraz zrównoważony rozwój. Odpowiedzialny przedsiębiorca to taki, który tworzy, wspiera i szanuje swoje środowisko pracy". - powiedziała Eliza Popławska - Jodko, kierownik projektu.

Konkurs organizowany jest przez Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (WaMaBOSS) i został objęty patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

up

Udostępnij artykuł:

Odpowiedzialny biznes

Finanse i gospodarka / Samorząd / Wiadomości

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą wziąć udział w konkursie na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą wziąć udział w konkursie na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością produkcyjną, handlową oraz usługową, pod warunkiem, że zgłoszenie udziału w nim zostanie przedstawione do 7 kwietnia 2014 roku.

Kapituła Konkursu, w oparciu o trzy kryteria, wybierze w czerwcu 2014 roku zwycięzców. Ocenie punktowej podlegać będą: jakość prowadzonej działalności, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz dbałość o środowisko naturalne.

warmia.i.mazury.219x230Celem inicjatywy jest promowanie odpowiedzialnego biznesu oraz wymiana dobrych praktyk, a w skali makro rozwój lokalny, racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych i ochrona środowiska.

"Przedsiębiorstwa, które wdrażają strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu powinno się wyróżniać tak, by stały się wzorem i modelem postępowania dla innych firm. Dlatego ważne jest, by wyłonić firmy, które w istotny sposób przyczyniają się do budowania swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o kluczowe założenia CSR: zarządzanie zasobami, wspieranie i rozwój lokalnej społeczności oraz zrównoważony rozwój. Odpowiedzialny przedsiębiorca to taki, który tworzy, wspiera i szanuje swoje środowisko pracy". - powiedziała Eliza Popławska - Jodko, kierownik projektu.

Konkurs organizowany jest przez Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (WaMaBOSS) i został objęty patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

up

Udostępnij artykuł: