Odpowiedzialny rozwój: Banki spółdzielcze w rządowym „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

NBS 2016/04

"Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", znany bardziej jako "Plan Morawieckiego", przyjęty przez rząd w lutym br. zakłada m.in. wsparcie najmniejszych firm oraz rozwój obszarów wiejskich, ale z punktu widzenia bankowca najważniejsza wiadomość to sygnał do budowy solidnego filaru kapitałowego dla potrzeb rozwojowych gospodarki.

"Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", znany bardziej jako "Plan Morawieckiego", przyjęty przez rząd w lutym br. zakłada m.in. wsparcie najmniejszych firm oraz rozwój obszarów wiejskich, ale z punktu widzenia bankowca najważniejsza wiadomość to sygnał do budowy solidnego filaru kapitałowego dla potrzeb rozwojowych gospodarki.

Arkadiusz Lewicki

„Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, przygotowany pod zwierzchnictwem wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, ma wskazać kluczowe kierunki długofalowego rozwoju gospodarczego Polski. Jego autorzy oczekują, że konsekwencją jego wdrożenia będzie budowa silnego polskiego przemysłu, spójne i kompleksowe inwestycje oraz sprzyjające otoczenie instytucjonalno- prawne dla powstawania, wzmocnienia i ekspansji zagranicznej polskiego biznesu przy efektywnym wykorzystaniu zarówno środków krajowych, jak i zagranicznych.

Arkadiusz Lewicki

Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE, członek m.in.: Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Spójności (KUP) przy Ministrze Rozwoju oraz Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa. Organizator forów dialogu, budowania i rozwoju relacji środowiska finansowego z sektorem publicznym oraz z reprezentacjami środowisk gospodarczych (Forum Bankowo-Samorządowego, Forum Korporacyjnego, Forum Agrobiznesu). Prawnik, ekonomista, europeista.

 

Zgodnie z zapowiedziami wyborczymi Ministerstwo Rozwoju ma stać się centrum koordynacji polskiej polityki gospodarczej. Dlatego w planie zaproponowano, że m.in. przejmie nadzór właścicielski nad kluczowymi dla rozwoju gospodarki instytucjami, także finansowymi.

Plan oparto na pięciu filarach modelu rozwojowego: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitale dla rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz zrównoważonym rozwoju społecznym i regionalnym.

Wsparcie małego biznesu oraz mniejszych ośrodków

Celem planu jest m.in. stworzenie polskim przedsiębiorcom warunków do zwiększania skali działalności, w efekcie której nie tylko zwiększy się liczba polskich małych i średnich firm, ale i ich zdolność do globalnej konkurencji. Jego autorzy podkreślają, że w tym celu należy przede wszystkim ograniczyć biurokrację i wyeliminować bariery regulacyjne, które utrudniają bieżące funkcjonowanie polskich firm. Kluczowe działania, jakie zamierza podjąć rząd w tym zakresie, to:  ułatwienie startu przedsiębiorcom i ograniczenie wymogów formalnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zatrudnieniem  deregulacja i ograniczenie form reglamentacji działalności gospodarczej  zmniejszenie uciążliwości kontroli wykonywania działalności gospodarczej  poprawa skuteczności dochodzenia wierzytelności i ochrona płynności MŚP  nowy i spójny akt prawa gospodarczego o charakterze ogólnym oraz  wprowadzenie zasad sukcesji przedsiębiorstw.

Z kolei w ramach działań w zakresie poprawy współpracy nauki z biznesem zakłada się:  wykorzystanie istniejącej infrastruktury publicznej (np. CTT, inkubatorów przedsiębiorczości)  reformę instytutów naukowo- badawczych pod ką...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: