Odrodzenie funduszy akcji polskich

Finanse i gospodarka

W maju wszystkie fundusze inwestujące w polskie akcje przyniosły zyski a najlepsze z nich zarobiły ponad 10%. Expander zwraca jednak uwagę na to, że kończy się hossa w funduszach dłużnych. Spośród 50 funduszy obligacji polskich tylko 7 wypracowało bowiem dodatnią stopę zwrotu.

W maju wszystkie fundusze inwestujące w polskie akcje przyniosły zyski a najlepsze z nich zarobiły ponad 10%. Expander zwraca jednak uwagę na to, że kończy się hossa w funduszach dłużnych. Spośród 50 funduszy obligacji polskich tylko 7 wypracowało bowiem dodatnią stopę zwrotu.

W maju wreszcie zazieleniło się na warszawskiej giełdzie. Po raz pierwszy w tym roku główne indeksy giełdowe zanotowały solidne wzrosty, a ich wyniki należały do jednych z najlepszych na świecie. Przykładowo WIG20 wzrósł o +7,2%, sWIG80 o +9,6% natomiast najlepszy mWIG40 "poszybował" do góry o +10,3%, odrabiając tym samym solidną przecenę z sierpnia 2011 roku. Indeksy małych i średnich spółek znalazły się na najwyższych poziomach od dwóch lat.

Fundusze akcji na plusie

Pozytywna sytuacja na polskim parkiecie znalazła odzwierciedlenie w wynikach funduszy akcji polskich. Spośród 50 analizowanych w tej grupie funduszy wszystkie znalazły się na solidnym "plusie", natomiast mediana stóp zwrotu wyniosła +7,3%. Najlepsze wyniki wypracowały: Copernicus Akcji Dywidendowych (+10,4%) oraz Akcji (+9,7%) i PZU Akcji Krakowiak (+9,6%).
130610.expander.tab.01.500x136

Jeszcze lepiej wyglądała sytuacja wśród funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Również wszystkie analizowane fundusze wypracowały wysokie, dodatnie wyniki natomiast przeciętna stopa zwrotu wyniosła aż +9,2%. Na wyróżnienie zasługuje aż 5 funduszy którym udało się wypracować wyniki przekraczające 10 % w skali miesiąca i należą do nich: Amplico, Ipopema (dwa fundusze), KBC oraz PZU.
130610.expander.tab.02.500x153

Wydaje się, że po osiągnięciu dołka pod koniec kwietnia warszawska giełda powinna zacząć odrabiać dystans do światowych giełd - majowe wzrosty są zapewne dopiero początkiem tej drogi, jednakże lepszego okresu należy spodziewać się w okolicach III / IV kwartału, kiedy do inwestorów zaczną napływać pierwsze zwiastuny poprawy gospodarki. Pozytywny rozwój sytuacji na giełdzie może zakłócić jedynie rząd, który już niedługo ma zaprezentować nową "wizję" reformy OFE.

Na pewno dużym wsparciem do wzrostów na giełdzie są kolejne obniżki stóp procentowych. Po środowej, stopa referencyjna znajduje się na rekordowo niskim poziomie 2,75 proc. i nie wykluczone, że w lipcu może dojść do kolejnej. Powoduje to, że wiele osób poszukujących wyższych stóp zwrotu nie przedłuża kończących się lokat.

W kwietniu mogliśmy zaobserwować rekordowe odpływy (-6,66 mld zł) pieniędzy z depozytów bankowych. Obecnie pieniądze te szerokim strumieniem zaczynają płynąć do funduszy inwestycyjnych, gdzie według szacunków Analiz Online, w maju saldo wpłat i umorzeń do funduszy detalicznych przekroczyło +2,5 mld złotych - co jest najlepszym wynikiem od 2007 roku. Niestety ciągle, większość z nich trafia do funduszy obligacji i pieniężnych.

Początek końca hossy w funduszach dłużnych

Zgodnie z przewidywaniami wielu analityków i zarządzających - wydaje się, że możemy już zacząć mówić o końcu hossy na obligacjach skarbowych. W maju na polskim rynku długu mogliśmy zaobserwować korektę, rentowności obligacji 10-letnich wzrosły, przerywając tym samym trend spadkowy trwający od ponad 2 lat, i zbliżyły się nawet do poziomu 3,55%. Również indeks IROS (obrazujący ceny polskich papierów skarbowych) zakończył maj "pod kreską" z wynikiem -0,9%.

Fundusze dłużne krajowe nie mogą zaliczyć maja do udanych. Spośród 50 funduszy dłużnych polskich uwzględnionych w zestawieniu tylko 7 wypracowało dodatnio stopę zwrotu. Natomiast mediana stóp zwrotu była ujemna i wyniosła 0,5%. Do najlepszych należały Idea Obligacji (+2,1%) oraz Alior Papierów Dłużnych.
130610.expander.tab.03.500x145

Przyzwoicie wyglądała za to sytuacja wśród polskich funduszy dłużnych korporacyjnych, gdzie przeciętna stopa zwrotu wyniosła +0,4%. W analizowanej grupie aż 11 z 13 funduszy przyniosło dodatnie stopy zwrotu. Najlepszymi wynikami mogą pochwalić się UniWIBID +0,8% oraz Idea Premium SFIO, Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Agio-Kapitał które wypracowały takie same wyniki +0,7%.

Szok w Japonii, dobrze w Ameryce i Rosji

nowak.piotr.a.150xMaj bez wątpienia zaskoczył inwestorów lokujących środki w Japonii, gdzie po słabych informacjach z Chin oraz sygnałach z amerykańskiego FOMC o możliwości zakończenia programu ilościowego luzowania polityki pieniężnej, doszło do silnej przeceny. Tylko 23 maja indeks Nikkei 225 stracił ponad 7% i do dnia dzisiejszego spadł już o ponad 19 % - jest więc blisko wejścia w bessę. Z ostatnio popularnych krajowych funduszy inwestujących w Kraju Kwitnącej Wiśni - w maju znalazły się one na minusie: ING (L) Japonia stracił -3,6%, PKO Akcji Rynku Japońskiego -4,6%.

Z kolei dosyć dobrze w maju radziły sobie fundusze akcji amerykańskich, gdzie przeciętna stopa zwrotu wyniosła 3,5% a najlepszy fundusz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO zarobił +6,2%. Również fundusze inwestujące w Rosji mogą pochwalić się satysfakcjonującymi wynikami. Mediana wyniosła +1,8%, natomiast najlepsze fundusze w tej grupie ING Rosja EUR oraz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich zarobiły odpowiednio +2,8% oraz +2,4%.

Piotr Nowak
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych
www.expander.pl

Udostępnij artykuł: