Odszkodowanie za poparzenia w wyniku pożaru

Finanse i gospodarka

Pożar często jest powodem utraty dorobku całego życia i co istotniejsze - zdrowia, które nierzadko jest trudniej odbudować. Poszkodowani wielokrotnie nie mając orientacji w możliwościach ubiegania się o roszczenia, godzą się na przyznane wysokości odszkodowań.  Czy te kwoty są równomierne do wynikłych obrażeń?

W mieszkaniu w którym rodzina ogrzewała się elektrycznym piecykiem doszło do pożaru, wywołanego zwarciem instalacji elektrycznej, która nie była należycie konserwowana przez właściciela budynku. Rodzina oprócz straty materialnej, została także dotkliwie poparzona. Właściciel budynku posiadał ubezpieczenie, które w takiej sytuacji pozwoliło, aby poszkodowana rodzina zgłosiła swoje roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Po długiej wymianie korespondencji z Ubezpieczycielem właściciela budynku, rodzina dostała odszkodowanie za utracony majątek, ale w dalszym ciągu miała problemy z uzyskaniem zadośćuczynienia za obrażenia ciała w odpowiedniej wysokości.

Ubezpieczyciel często przyznaje kwoty nieadekwatne do doznanych krzywd. W takim przypadku warto zgłosić się do Kancelarii Prawnej o pomoc.

Wspomniana rodzina zwróciła się do nas z prośbą o pomoc. Wskutek działań prawników Kancelarii, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponownie dokonało analizy sprawy, uwzględniło właściwą argumentację prawnika i wypłaciło dodatkowe, ponad dwukrotnie wyższe zadośćuczynienie za obrażenia ciała, w stosunku do tego jakie rodzina otrzymała działając bez fachowej, prawniczej pomocy.” – mówi Radca Prawny Joanna Włodarczyk, z Kancelarii Prawnej T&W spółka akcyjna.

Co więcej, Kancelaria umożliwiła też skorzystanie z bezpłatnej rehabilitacji i złożyła roszczenie o przyznanie renty dla jednego z członków rodziny, który wskutek pożaru nie mógł już wykonywać wyuczonego zawodu.

W przypadku, kiedy osoba zostaje poszkodowana podczas wypadku takiego jak pożar w mieszkaniu, ma prawo ubiegać się o odszkodowani z własnego ubezpieczenia NNW.

Dodatkowo, jeśli właściciel budynku posiada ubezpieczenie to poszkodowany może wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do Ubezpieczyciela lub do właściciela budynku.

Wysokość odszkodowania ustalana jest przez firmy Ubezpieczeniowe na podstawie przeprowadzonych przez lekarzy badań oraz analizy dokumentacji medycznej. Ważnym jest, aby zgromadzić wszystkie wyniki badań, rachunki za leki i koszty przejazdów do placówek medycznych i rehabilitacyjnych, gdyż są one podstawą do roszczeń. Jeśli poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu w takim stopniu, że nie może podjąć pracy zarobkowej lub kiedy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość to może ubiegać się o rentę.

Dochodzenie odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu bywa długotrwałym procesem. My, jako kancelaria pomagamy w tym procesie od samego początku. Zaczynając od kontaktu z ubezpieczycielem i przedstawienia argumentów poszkodowanego po reprezentację w sądzie, jeśli zachodzi taka potrzeba. Osoby poszkodowane nie potrafią w pełni oszacować wysokości należnego odszkodowania, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, by uzyskać świadczenia w wyższej wysokości i szerszym zakresie niż na własną rękę.” – mówi Radca Prawny Joanna Włodarczyk, z Kancelarii Prawnej T&W spółka akcyjna.

Źródło: Kancelaria Prawna T&W S.A.

Udostępnij artykuł: