Odwołania w Zarządzie spółki ENERGA SA

Tylko u nas

Decyzją Rady Nadzorczej Spółki ze stanowiska Prezesa Zarządu odwołany został Andrzej Tarsa. Odwołana została także Jolanta Szydłowska, pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres do 3 miesięcy delegowany został Roman Pionkowski.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki – 1987, Wydział Zarządzania i Ekonomii – 1999) oraz doktorem nauk ekonomicznych (2001). Z elektroenergetyką zawodową związany jest od blisko 25 lat. Od roku 2000 pełnił funkcje w zarządach przedsiębiorstw elektroenergetyki dystrybucyjnej w Płocku, Łodzi i Gdańsku. W latach 2007- 2012 pracował w Grupie Energa, gdzie prowadził projekty restrukturyzacyjne i inwestycyjne, w tym projekt wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego i projekt przygotowania budowy Elektrowni Ostrołęka C.

W latach 2007-2008 pracował w Zarządzie ENERGA SA, a w latach 2010-2012 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Elektrownia Ostrołęka SA. Od roku 2013 do kwietnia 2015 jako Prezes Zarządu PSE Inwestycje SA kierował projektowaniem i nadzorem inwestycyjnym dla inwestycji sieciowych PSE SA. Od maja do grudnia 2015 roku pracował na stanowisku Prezesa Zarządu ENERGA-OEPRATOR SA. W latach 2006-2014 pełnił funkcje w Radach Nadzorczych spółek branży energetycznej.

Od 1992 roku aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pełniąc funkcję Członka Zarządu w latach 2007-2008 i 2015. W latach 2008-2013 sprawował funkcje Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Zakładów Energetycznych (później Związku Pracodawców Energetyki) i Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej.

Źródło: ESPI

Udostępnij artykuł: