Odwrócona hipoteka – propozycja SLD znów wprowadza w błąd emerytów

Finanse i gospodarka

Złożony w piątek przez Sojusz Lewicy Demokratycznej projekt ustawy nie wnosi nic nowego w stosunku do wcześniejszych projektów Ministerstwa Finansów. W rzeczywistości członkowie SLD z Leszkiem Millerem na czele wprowadzili niepotrzebne zamieszanie przedstawiając projekt, który obejmuje swoim zasięgiem tylko świadczenia odwróconego kredytu hipotecznego.

Propozycja SLD nie dotyczy natomiast renty dożywotniej, którą już teraz oferuje wiele firm na polskim rynku, a w wielu rozwiniętych krajach funkcjonuje z powodzeniem obok oferty banków skierowanej do seniorów.

W czasie piątkowej konferencji przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówili o zagrożeniach związanych z brakiem regulacji dotyczących renty dożywotniej oraz wskazywali na potrzebę wejścia w życie stosownej ustawy, która obejmowałyby swoim zasięgiem te świadczenia. Choć z wypowiedzi przedstawicieli SLD można było wywnioskować, że projekt ich ustawy ma działać w tym kierunku, to w rzeczywistości dotyczy czego innego. Propozycja odnosi się do odwróconego kredytu hipotecznego i jest praktycznie kopią propozycji Ministerstwa Finansów. Założenia nie obejmują działalności firm już teraz oferujących rentę dożywotnią, a dotyczą banków, które być może w przyszłości wejdą na ten rynek.

Piątkowa konferencja oraz projekt SLD nie wnosi do dyskusji na temat odwróconej hipoteki niczego nowego oprócz dodatkowego zamieszania. Przedstawiciele partii podczas spotkania z prasą popełnili kilka istotnych błędów merytorycznych – mieszając pojęcia renty dożywotniej i odwróconego kredytu hipotecznego.  Wystąpienie przedstawicieli Sojuszu wprowadza tylko w błąd emerytów, którzy już od 4 lat zwodzeni są przez rząd obietnicami ustawy regulującej rentę dożywotnią w Polsce.

Stwarzanie pozorów, że jest szansa na szybkie, dodatkowe uregulowanie tej kwestii może sprawić, że pomimo ogromnych potrzeb nie skorzystają oni z tego rozwiązania. A przecież to świadczenie często powiększa budżet emeryta o 100% i zapewnia mu godne życie na emeryturze. Co więcej dzięki odpowiednim zapisom może być również w pełni bezpieczne. Potwierdzili to eksperci, m.in. podczas debaty w Krajowej Izbie Gospodarczej, która odbyła się w lutym tego roku.

Propozycja SLD jest niestety kolejną inicjatywą, która odstrasza potrzebujących seniorów od możliwości skorzystania z ofert, mogących ułatwić im życie. Seniorzy potrzebują gwarancji, ze wszystkie firmy oferujące rentę dożywotnią stosują właściwe zabezpieczenia. Zaangażowanie polityków w tym kierunku jest bardzo potrzebne. Nie może ono jednak polegać na straszeniu, za którym nie idą faktyczne działania mogące zapewnić seniorom bezpieczeństwo.

Obecnie w Polsce odwrócona hipoteka funkcjonuje wyłącznie w modelu sprzedażowym. Fundusze hipoteczne oferują emerytom comiesięczne świadczenia pieniężne w zamian za przeniesie prawa własności do nieruchomości w oparciu o kodeks cywilny. Podpisujemy umowy z klientami na podstawie zapisów o rencie (art. 903-906) bądź dożywociu (art. 908). Już teraz polskie prawo stwarza możliwości oferowania bezpiecznej renty dożywotniej w oparciu o trzy główne zapisy umowy, które zabezpieczają interesy klientów: prawo do dożywotniego użytkowania, wpis hipoteki umownej oraz oświadczenie funduszu o poddaniu się egzekucji na mocy art. 777 par. 1 pkt. 5 KPC. Problem w tym, że nie wszystkie firmy stosują się do tych zapisów, dlatego potrzebna jest ustawa, która zobliguje wszystkie podmioty oferujące rentę dożywotnią do stosowania odpowiednich zabezpieczeń. My od dawna apelujemy do rządu o przyspieszenie prac nad dokumentem. Niestety nasze prośby pozostają bez odzewu.

Źródło: Fundusz Hipoteczny Familia SA

Udostępnij artykuł: