OECD obniżyła prognozę globalnego PKB do 5,7 proc. w 2021 roku

Gospodarka

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła swoje szacunki wzrostu globalnego PKB w 2021 r. do 5,7 proc. wobec 5,8 proc. we wcześniejszej projekcji - wynika z najnowszego raportu. W 2022 r. światowy PKB ma wzrosnąć o 4,5 proc. vs 4,4 proc. w poprzedniej prognozie.

OECD
Fot. stock.adobe.com/piter2121

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła swoje szacunki wzrostu globalnego PKB w 2021 r. do 5,7 proc. wobec 5,8 proc. we wcześniejszej projekcji - wynika z najnowszego raportu. W 2022 r. światowy PKB ma wzrosnąć o 4,5 proc. vs 4,4 proc. w poprzedniej prognozie.

Przewiduje się, że globalne ożywienie gospodarcze będzie kontynuowane, ale pozostanie nierównomierne.

"Kampanie szczepień postępują w różnym tempie na całym świecie, a skala wsparcia polityki makroekonomicznej i możliwość wznowienia działań wymagających intensywnego kontaktu różnią się znacznie w poszczególnych gospodarkach. Wciąż potrzebne są pewne ukierunkowane ograniczenia mobilności transgranicznej, a wariant Delta doprowadził do ponownego nałożenia restrykcji w wielu krajach o stosunkowo niskich wskaźnikach szczepień. Wpłynie to na perspektywy pełnego ożywienia we wszystkich krajach” - napisano w raporcie.

Silne odbicie w Europie

„Silne odbicie w Europie, prawdopodobieństwo dodatkowego wsparcia fiskalnego w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku oraz mniejsze oszczędności gospodarstw domowych zwiększą perspektywy wzrostu PKB w gospodarkach rozwiniętych. Globalny PKB przekroczył obecnie poziom sprzed pandemii, ale w wielu krajach utrzymują się niedobory w produkcji i zatrudnieniu, szczególnie w gospodarkach wschodzących i rozwijających się, gdzie wskaźniki szczepień są niskie" – dodano.

Nierówny dostęp do szczepionek na Covid-19 może stanowić czynnik ryzyka w walce z pandemią

Analitycy podkreślili, że nierówny dostęp do szczepionek na Covid-19 może stanowić czynnik ryzyka w walce z pandemią na świecie.

„W niektórych krajach dynamika wzrostu PKB w krótkim okresie uległa spowolnieniu ze względu na wpływ wariantu Delta i tymczasowe ograniczenia podaży, ale przewiduje się, że czynniki te z czasem ulegną złagodzeniu, a niedobór wzrostu w drugiej połowie 2021 r. zostanie nadrobiony przez szybsze ożywienie w 2022 r.” – napisano w raporcie.

Czytaj także: Agencja Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 5,7 proc. w 2021 r. >>>

„Szybszy postęp we wdrażaniu szczepionek domowych zwiększyłyby popyt i obniżyły bezrobocie, ale także potencjalnie zwiększyłyby krótkoterminową presję inflacyjną. Powolny postęp we wprowadzaniu szczepionek i dalsze rozprzestrzenianie się nowych mutacji koronawirusa skutkowałoby słabszym ożywieniem i większymi stratami po stronie rynku pracy” – dodano.

Inflacja będzie szła w dół

Według analityków, inflacja będzie szła w dół, chociaż czynniki ryzyka dla prognoz pozostają w mocy.

„Przewiduje się, że inflacja CPI w krajach G20 spadnie z 4,5 proc. pod koniec 2021 r. do około 3,5 proc. do końca 2022 r., pozostając powyżej wskaźników obserwowanych przed pandemią. Presja podażowa powinna stopniowo zanikać, wzrost płac pozostaje umiarkowany, a oczekiwania inflacyjne są nadal zakotwiczone, ale ryzyko krótkoterminowe jest podwyższone" - napisano w publikacji.

Czytaj także: Bank Pekao obniżył prognozę wzrostu PKB na 2021 r. >>>

„Trwały wzrost inflacji w stosunku do niskich poziomów obserwowanych przed pandemią może nastąpić tylko wtedy, gdy wzrost płac znacznie się nasili lub jeśli oczekiwania inflacyjne pójdą w górę. Zagregowana presja płacowa pozostaje umiarkowana, ale w niektórych branżach wymagających kontaktu z klientami, które ponownie otwarto w Stanach Zjednoczonych, takich jak rozrywka i hotelarstwo, dochodzi do znacznych wzrostów płac. Oznaki niedoboru siły roboczej pojawiły się również we wskaźnikach ankietowych w Ameryce Płn. i Europie, zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw i sektorów zależnych od pracowników sezonowych i transgranicznych, co wskazuje na ryzyko wzrostu, jeśli podaż siły roboczej nie odbije w pełni” - dodano.

Poniżej wybrane, najnowsze szacunki dynamiki PKB wg OECD (dane w proc.) w porównaniu z prognozami z czerwca 2021 r.

Dane/ prognozy na:2021 |2022 
Dane/ prognozy z:IX '21Różnica względem VI '21|IX '21Różnica względem VI '21
Świat5,7-0,1|4,50,1
G206,1-0,2|4,80,1
Strefa Euro5,31,0|4,60,2
Japonia2,5-0,1|2,10,1
USA6-0,9|3,90,3
Chiny8,5b/z|5,8b/z
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: