OECD ostrzega – globalna gospodarka zwalnia

Gospodarka

Wykresy gospodarcze na tle mapy
Fot. stock.adobe.com/Andrey

Według najnowszego śródokresowego przeglądu gospodarczego OECD, opublikowanego w czwartek 19 września 2019 r. globalna gospodarka staje się coraz bardziej niestabilna, a wzrost gospodarczy spowalnia.

Perspektywy gospodarcze słabną zarówno dla gospodarek rozwiniętych, jak i wschodzących #OECD #Stagnacja #GlobalnaGospodarka #PrognozyOECD

Eksperci OECD uważają, że globalny wzrost osłabiają ​​rosnące napięcia handlowe i niepewności polityczne w różnych regionach świata.

Globalna gospodarka stoi w obliczu coraz poważniejszych trudności, a spowolnienie wzrostu jest niepokojąco trwałe − powiedział Laurence Boone, główny ekonomista OECD. Boone zaapelował do rządów by zwiększyły wydatki na infrastrukturę, korzystając z faktu, że stopy procentowe są niskie.

Stagnacja na horyzoncie

Perspektywy gospodarcze słabną zarówno dla gospodarek rozwiniętych, jak i wschodzących. Jeżeli rządy nie podejmą działań stymulujących, to trudno będzie wyrwać gospodarkę światową ze stagnacji.

Nasilające się konflikty handlowe odbijają się coraz bardziej na zaufaniu biznesu  i inwestycjach, zwiększają ryzyko na rynkach finansowych i zagrażają, już i tak słabym, perspektywom wzrostu na całym świecie.

OECD przewiduje, że światowa gospodarka wzrośnie o 2,9% w 2019 r. oraz o 3% w 2020 r. To najniższe tempo wzrostu od czasu kryzysu finansowego. OECD dostrzega też ryzyko jeszcze głębszego spowolnienia.

Prognoza obejmuje wszystkie gospodarki G20. Dla prawie wszystkich OECD skorygowała wzrost w dół w porównaniu z prognozą z maja 2019 r.

Wzrost PKB w % w 2018 roku i prognoza OECD na lata 2019 i 2020 dla świata i krajów G20:

2018 2019 2020
Świat 3,6 2,9 3,0
G20 3,8 3,1 3,2
Australia 2,7 1,7 2,0
Kanada 1,9 1,7 2,0
Strefa Euro 1,9 1,1 1,0
Niemcy 1,5 0,5 0,6
Francja 1,7 1,3 1,2
Włochy 0,7 0,0 0,4
Japonia 0,8 1,0 0,6
Korea 2,7 2,1 2,3
Wielka Brytania 1,4 1,0 0,9
USA 2,9 2,4 2,0
Argentyna -2,5 -2,7 -1,8
Brazylia 1,1 0,8 1,7
Chiny 6,6 6,1 5,7
Indie 6,8 5,9 6,3
Indonezja 5,2 5,0 5,0
Meksyk 2,0 0,5 1,5
Rosja 2,3 0,9 1,6
Arabia Saudyjska 2,2 1,5 1,5
RPA 0,8 0,5 1,1
Turcja 2,8 -0,3 1,6

Źródło: OECD

Szkodliwe wojny handlowe i brexit

Prognoza OECD uznaje konflikty handlowe za główny czynnik podważający zaufanie, wzrost i tworzenie miejsc pracy w światowej gospodarce. Podkreśla, że ​​utrzymanie ograniczeń handlowych i niepewność polityczna mogą przynieść dodatkowe negatywne skutki.

Chociaż do tej pory silny popyt konsumpcyjny wspierał produkcję sektora usług, utrzymująca się słabość w sektorach produkcyjnych i utrzymujące się napięcia handlowe mogą osłabić wzrost zatrudnienia, dochody i wydatki gospodarstw domowych.
Niepewność co do terminu i formy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, może doprowadzić w Wielkiej Brytanii do recesji w roku 2020 i spowodować zakłócenia w kilku sektorach gospodarki unijnej.

Spowolnienie w Chinach i problemy na rynkach finansowych

Dwa inne zagrożenia to spowolnienie gospodarki chińskiej i znaczące problemy na rynkach finansowych wynikające z nałożenia na siebie spowolnienia wzrostu, wysokiego zadłużenia, zwłaszcza przedsiębiorstw i pogorszenia jakości kredytów.

Czytaj także: Unia Europejska nie przygotuje przedsiębiorców na brexit. Czeka nas chaos legislacyjny i ekonomiczna zapaść?

Eksperci OECD wezwali  banki centralne do utrzymania w gospodarkach rozwiniętych akomodacyjnego podejścia do polityki pieniężnej. Ale podkreślili, że towarzyszyć temu powinny bodźce fiskalne i ambitne reformy strukturalne gospodarek, które pomogą zrekompensować wpływ negatywnych wstrząsów podażowych wynikających z rosnących ograniczeń w handlu i inwestycjach transgranicznych.

Polska, nie będąca członkiem klubu G20 nie została uwzględniona w prognozie OECD, ale niewątpliwie spowolnienie w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech będzie miało negatywny wpływ na stan naszej gospodarki.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: