OECD ostrzega – globalna gospodarka zwalnia

Gospodarka

Według najnowszego śródokresowego przeglądu gospodarczego OECD, opublikowanego w czwartek 19 września 2019 r. globalna gospodarka staje się coraz bardziej niestabilna, a wzrost gospodarczy spowalnia.

Wykresy gospodarcze na tle mapy
Fot. stock.adobe.com/Andrey

Według najnowszego śródokresowego przeglądu gospodarczego OECD, opublikowanego w czwartek 19 września 2019 r. globalna gospodarka staje się coraz bardziej niestabilna, a wzrost gospodarczy spowalnia.

Perspektywy gospodarcze słabną zarówno dla gospodarek rozwiniętych, jak i wschodzących #OECD #Stagnacja #GlobalnaGospodarka #PrognozyOECD

Eksperci OECD uważają, że globalny wzrost osłabiają ​​rosnące napięcia handlowe i niepewności polityczne w różnych regionach świata.− Globalna gospodarka stoi w obliczu coraz poważniejszych trudności, a spowolnienie wzrostu jest niepokojąco trwałe − powiedział Laurence Boone, główny ekonomista OECD. Boone zaapelował do rządów by zwiększyły wydatki na infrastrukturę, korzystając z faktu, że stopy procentowe są niskie.

Stagnacja na horyzoncie

Perspektywy gospodarcze słabną zarówno dla gospodarek rozwiniętych, jak i wschodzących. Jeżeli rządy nie podejmą działań stymulujących, to trudno będzie wyrwać gospodarkę światową ze stagnacji.Nasilające się konflikty handlowe odbijają się coraz bardziej na zaufaniu biznesu  i inwestycjach, zwiększają ryzyko na rynkach finansowych i zagrażają, już i tak słabym, perspektywom wzrostu na całym świecie.OECD przewiduje, że światowa gospodarka wzrośnie o 2,9% w 2019 r. oraz o 3% w 2020 r. To najniższe tempo wzrostu od czasu kryzysu finansowego. OECD dostrzega też ryzyko jeszcze głębszego spowolnienia.Prognoza obejmuje wszystkie gospodarki G20. Dla prawie wszystkich OECD skorygowała wzrost w dół w porównaniu z prognozą z maja 2019 r.

Wzrost PKB w % w 2018 roku i prognoza OECD na lata 2019 i 2020 dla świata i krajów G20:
201820192020
Świat3,62,93,0
G203,83,13,2
Australia2,71,72,0
Kanada1,91,72,0
Strefa Euro1,91,11,0
Niemcy1,50,50,6
Francja1,71,31,2
Włochy0,70,00,4
Japonia0,81,00,6
Korea2,72,12,3
Wielka Brytania1,41,00,9
USA2,92,42,0
Argentyna-2,5-2,7-1,8
Brazylia1,10,81,7
Chiny6,66,15,7
Indie6,85,96,3
Indonezja5,25,05,0
Meksyk2,00,51,5
Rosja2,30,91,6
Arabia Saudyjska2,21,51,5
RPA0,80,51,1
Turcja2,8-0,31,6
Źródło: OECD

Szkodliwe wojny handlowe i brexit

Prognoza OECD uznaje konflikty handlowe za główny czynnik podważający zaufanie, wzrost i tworzenie miejsc pracy w światowej gospodarce. Podkreśla, że ​​utrzymanie ograniczeń handlowych i niepewność polityczna mogą przynieść dodatkowe negatywne skutki.

Chociaż do tej pory silny popyt konsumpcyjny wspierał produkcję sektora usług, utrzymująca się słabość w sektorach produkcyjnych i utrzymujące się napięcia handlowe mogą osłabić wzrost zatrudnienia, dochody i wydatki gospodarstw domowych. Niepewność co do terminu i formy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, może doprowadzić w Wielkiej Brytanii do recesji w roku 2020 i spowodować zakłócenia w kilku sektorach gospodarki unijnej.

Spowolnienie w Chinach i problemy na rynkach finansowych

Dwa inne zagrożenia to spowolnienie gospodarki chińskiej i znaczące problemy na rynkach finansowych wynikające z nałożenia na siebie spowolnienia wzrostu, wysokiego zadłużenia, zwłaszcza przedsiębiorstw i pogorszenia jakości kredytów.Czytaj także: Unia Europejska nie przygotuje przedsiębiorców na brexit. Czeka nas chaos legislacyjny i ekonomiczna zapaść?Eksperci OECD wezwali  banki centralne do utrzymania w gospodarkach rozwiniętych akomodacyjnego podejścia do polityki pieniężnej. Ale podkreślili, że towarzyszyć temu powinny bodźce fiskalne i ambitne reformy strukturalne gospodarek, które pomogą zrekompensować wpływ negatywnych wstrząsów podażowych wynikających z rosnących ograniczeń w handlu i inwestycjach transgranicznych.Polska, nie będąca członkiem klubu G20 nie została uwzględniona w prognozie OECD, ale niewątpliwie spowolnienie w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech będzie miało negatywny wpływ na stan naszej gospodarki.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: