OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 rok

Gospodarka

OECD prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,3% w 2017 r. i 3,5% w 2018 r.

Fot. Pixabay.com

OECD prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,3% w 2017 r. i 3,5% w 2018 r.

@OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 4,3% w 2017 r. i 3,5% w 2018 r. #OECD #PKB #inflacja #bezrobocie

W poprzedniej edycji "Global Economic Outlook", w czerwcu 2017 r., OECD spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. i 3,1% w 2018 r. Na 2019 r. OECD prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,2%."Oczekujemy, że wzrost PKB przekroczy 4% w 2017 r., ale nieco spowolni w latach 2018-2019. Siłą napędową wzrostu jest popyt krajowy, wspierany przez rosnące transfery socjalne, coraz mocniejszy rynek pracy oraz odbicie w inwestycjach, dzięki szybszemu wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych. Inflacja będzie stopniowo rosnąć wraz z rosnącymi płacami" - czytamy w raporcie.

Bank centralny rozpocznie w 2018 r. zacieśnianie polityki pieniężnej

Organizacja prognozuje, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 5,1% w 2017 r., o 4% w przyszłym roku i o 3,3% w 2019 r., a publiczna - odpowiednio o: 2,3%, 3,2% i 2,8%. OECD podziewa się też wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 1,7% w 2017 r., o 5,9% w 2018 r. i o 6% w 2019 r.Według OECD, bank centralny rozpocznie zacieśnianie polityki pieniężnej już na początku 2018 r.Organizacja prognozuje, że inflacja wyniesie w tym roku 1,9%, w 2018 r. osiągnie 2%, a rok później - 2,7%.

Jakie bezrobocie w 2018 roku?

Prognozy dotyczące stopy bezrobocia przewidują osiągnięcie poziomu 4,8% w tym roku, 4,3% w przyszłym roku i 4% w 2019 r.Według Organizacji, Polska zmniejszy deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w tym roku do 2,1% PKB (z 2,5% w ub.r.) i utrzyma go na poziomie 2,3% PKB w 2018 i 2019 r.Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 53,9% PKB w tym i w przyszłym roku, a w 2019 r. sięgnie 53,7% PKB.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: