OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r.

Gospodarka

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,2% w 2018 r. i 3,7% w 2019 r., podano w marcowym wydaniu "Przeglądzie Gospodarczym Polski". W listopadzie ub.r., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,5% w 2018 r.

Wykres pokazujący wzrost
Fot. Pixabay.com

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,2% w 2018 r. i 3,7% w 2019 r., podano w marcowym wydaniu "Przeglądzie Gospodarczym Polski". W listopadzie ub.r., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,5% w 2018 r.

@OECD ‏podwyższyła prognozę wzrostu #PKB Polski na 2018 r. o 0,7 pkt do 4,2 proc.

"Wzrost gospodarczy pozostaje silny. Rosnące transfery socjalne i boom na rynku pracy wspierają szybki wzrost konsumpcji. Stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie, rosną braki siły roboczej, pojawiają się też oznaki przyspieszania wzrostu płac. Oczekuje się dalszego zacieśnienia na rynku pracy, prowadzące do nieco szybszego wzrostu płac oraz inflacji. Po znacznym spadku w 2016 r., oczekuje się odbicia inwestycji, dzięki szybszej alokacji unijnych funduszu strukturalnych, ograniczeniom mocy wytwórczych i niskim realnym stopom procentowym" - czytamy w raporcie.Organizacja prognozuje, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,4% w tym roku, o 3,9% w przyszłym roku, a publiczna - odpowiednio o: 3,3% i 2,8%. Spodziewa się też wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 9% w 2018 r. i o 5,9% w 2019 r.

Polska powinna rozwinąć zdolność innowacji

W raporcie OECD zachęca rząd do wykorzystania dobrej sytuacji gospodarczej w kraju i postępu społecznego do zmierzenia się z najważniejszymi wyzwaniami. Jak wskazuje Organizacja, aby utrzymać wzrost poziomu życia, Polska powinna rozwinąć zdolność innowacji, a także zwiększyć inwestycje w umiejętności i infrastrukturę.Z raportu wynika, że wydatki na badania i rozwój utrzymują się na niskim poziomie, pomimo zwiększenia środków publicznych i wdrożenia ulg podatkowych. Ograniczone zaangażowanie biznesu jest niekorzystne dla szkolnictwa zawodowego, co ogranicza modernizację i poprawę produktywności licznych małych przedsiębiorstw w kraju.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: