OFE poprawiły wyniki finansowe w 2017 roku. Ile zarobiły?

Mój plan emerytalny

Wynik finansowy ogółem Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł, wobec 13,7 mld zł przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa netto OFE wynosiły 179,5 mld zł, co oznacza wzrost o 17% r/r.

Fot. Pixabay.com

Wynik finansowy ogółem Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł, wobec 13,7 mld zł przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa netto OFE wynosiły 179,5 mld zł, co oznacza wzrost o 17% r/r.

#GUS: wynik finansowy ogółem Otwartych Funduszy Emerytalnych w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł, wobec 13,7 mld zł przed rokiem #OFE #emerytury @GUS_STAT

"Na wynik ten złożyły się: zrealizowany i niezrealizowany zysk w wysokości 25,6 mld zł oraz wynik z inwestycji w wysokości 2,8 mld zł" - czytamy w raporcie.Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w 2017 r. wyniosły 3,8 mld zł, co oznacza spadek o 21,8% w skali roku."Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 98,4% przychodów operacyjnych. Przychody portfela inwestycyjnego spadły o 19,6% w odniesieniu do 2016 r. i wyniosły 3,7 mld zł" - czytamy dalej.

Koszty operacyjne osiągnęły 969,8 mln zł i zwiększyły się o 5,3% w porównaniu do 2016 r. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 790,4 mln zł i stanowiły 81,5% kosztów operacyjnych OFE (75,3% przed rokiem).

Największy udział w aktywach miał portfel inwestycyjny

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2017 r. wyniosły 180 mld zł i zwiększyły się o 17% w relacji rok do roku."Największy udział w aktywach miał portfel inwestycyjny – 99,1%. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 426,4 mln zł, w roku poprzednim było to 432,1 mln zł (spadek o 1,3%). Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wynosiły 179,5 mld zł, co oznacza wzrost o 17,0% w skali roku" - czytamy także.

W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 153,1 mld zł, a ich udział stanowił 85,8% całego portfela inwestycyjnego i wzrósł o 2,4 pkt proc. w ciągu roku. Obligacje wyniosły 12,1 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się z 8,2% w 2016 r. do 6,8% w 2017 r. Depozyty bankowe wyniosły 10,6 mld zł, a ich udział w portfelu zmniejszył się o 1,3 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

16,5 mln rachunków prowadzonych przez OFE

Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 16,5 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka, wyniósł 0,7% ogólnej liczby rachunków i zwiększył się o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, podał także GUS.Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 31 grudnia 2017 r. było zarejestrowanych 16,1 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 2% mniej niż rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: