OFE: w czerwcu wartość aktywów zmalała

Mój plan emerytalny

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE zmalała na koniec czerwca o 1,3 proc. mdm do 173,8 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje pozostała bez większych zmian na poziomie 81,2 proc. i ponownie wszystkie OFE znalazły się powyżej progu 75 proc.

Otwarte Fundusze Emerytalne - Napis OFE
OFE - Otwarte Fundusze Emerytalne (źródło: Adobe Stock)

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE zmalała na koniec czerwca o 1,3 proc. mdm do 173,8 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje pozostała bez większych zmian na poziomie 81,2 proc. i ponownie wszystkie OFE znalazły się powyżej progu 75 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych zmalała w porównaniu z końcem maja o 0,7 proc. do 49,36 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 18 pb mdm i wyniosła 90,5 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 16 pb do 9,3 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 2 pb i na koniec czerwca stanowiły one 81,2 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE

Procedowany w Sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Już na koniec kwietnia we wszystkich OFE alokacja w krajowe akcje znalazła się powyżej poziomu 75 proc. Na koniec czerwca najniższy udział krajowych akcji w swoich portfelach miało UNIQA OFE (77,8 proc.), a najwyższy utrzymuje MetLife OFE - 84,9 proc.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE zmalała na koniec czerwca do 157,3 mld zł

Łączna wartość akcji w portfelach OFE zmalała na koniec czerwca o 1,1 proc. mdm do 157,3 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 0,5 proc. mdm do blisko 16,2 mld zł, a krajowych zmalała o 1,2 proc. do 141,1 mld zł.

WIG stracił w czerwcu o 0,3 proc., a WIG20 poszedł w dół o 0,7 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 2,2 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 1,4 proc., a niemiecki DAX zyskał 0,7 proc.

Czytaj także: OFE w czerwcu straciły średnio 0,6 proc.; aktywa zmalały do 176 mld zł >>>

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE zmalała w czerwcu o 2 proc. do 13,5 mld zł. Alokacja spadła o 4 pb do 7,7 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji nieco ponad 3 mld zł gotówki, o 8 proc. mniej niż na koniec maja. Udział gotówki spadł o 13 pb i wyniósł niecałe 1,8 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec czerwca i alokacja wg klas aktywów:

 2021-06-30zmiana2021-06-301M zmiana
 mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)
Akcje157 291,20-1,0590,4818,14
-polskie141 124,53-1,2381,181,92
-zagraniczne16 166,670,509,3016,22
Obligacje13 450,09-1,807,74-4,32
-samorządowe (PL)930,180,130,540,74
-listy zastawne (PL)2 407,74-8,921,39-11,67
-korporacyjne i inne (PL)9 401,89-2,675,41-7,88
*zagraniczne0,000,000,000,00
Gotówka3 064,91-8,161,76-13,25
Aktywa pod zarządzaniem łącznie173 833,98-1,25100,000,00
-polskie157 640,11-1,4290,68-15,64
-zagraniczne16 193,880,439,3215,64
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: