OFE: wartość aktywów wzrosła o 1,6 proc. mdm, do 176,7 mld zł, w lipcu

Mój plan emerytalny

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec lipca o 1,6 proc. mdm do 176,7 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja we wszystkich klasach aktywów pozostała na zbliżonym poziomie, a zmiany mdm nie przekraczały 20 pb.

Pieniądze i inwestycje
Fot. stock.adobe.com/ARMMYPICCA

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec lipca o 1,6 proc. mdm do 176,7 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja we wszystkich klasach aktywów pozostała na zbliżonym poziomie, a zmiany mdm nie przekraczały 20 pb.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem czerwca o 1,8 proc. do 50,24 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 6 pb mdm i wyniosła 90,5 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 17 pb do 9,5 proc.

Alokacja w krajowe akcje zmalała przy tym o 11 pb i na koniec lipca stanowiły one 81,1 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE

Procedowany w Sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Już na koniec kwietnia we wszystkich OFE alokacja w krajowe akcje znalazła się powyżej poziomu 75 proc. Na koniec lipca najniższy udział krajowych akcji w swoich portfelach miało UNIQA OFE (78,1 proc.), a najwyższy utrzymuje MetLife OFE - 85,2 proc.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec lipca o 1,7 proc. mdm do niemal 160 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 3,5 proc. mdm do 16,7 mld zł, a krajowych wzrosła o 1,5 proc. do 143,2 mld zł.

Czytaj także: OFE powróciły do wzrostów, w lipcu zarobiły średnio 1,9 proc. >>>

WIG zyskał w lipcu 2,4 proc., a WIG 20 poszedł w górę o 1,6 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 2,3 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 2,0 proc., a niemiecki DAX zyskał niecałe 0,1 proc.

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE wzrosła w lipcu o 2 proc. do 13,7 mld zł. Alokacja wzrosła o 3 pb do 7,8 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji blisko 3 mld zł gotówki, o 3 proc. mniej niż na koniec czerwca. Udział gotówki spadł o 9 pb i wyniósł niecałe 1,7 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec lipca i alokacja wg klas aktywów:

 2021-07-31zmiana2021-07-311M zmiana
 mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)
Akcje159 954,231,6990,545,59
-polskie143 223,881,4981,07-11,40
-zagraniczne16 730,353,499,4716,99
Obligacje13 723,332,037,773,05
-samorządowe (PL)933,480,360,53-0,67
-listy zastawne (PL)2 407,870,011,36-2,21
-korporacyjne i inne (PL)9 652,852,675,465,53
*zagraniczne0,000,000,000,00
Gotówka2 963,91-3,301,68-8,55
Aktywa pod zarządzaniem łącznie176 668,001,63100,000,00
-polskie159 911,691,4490,52-16,89
-zagraniczne16 756,403,479,4816,90
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: