Oferta Axy wciąż atrakcyjna

Finanse i gospodarka

W ciągu trzech kwartałów 2011 r. Axa Życie wypracowała przypis składki na poziomie 712,9 mln zł, co stanowi wzrost o 19 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Pomimo spadku indeksów giełdowych nie zmalało zainteresowanie ofertą Axa, zwłaszcza w zakresie produktów typu unit-linked.

W ciągu trzech kwartałów 2011 r. Axa Życie wypracowała przypis składki na poziomie 712,9 mln zł, co stanowi wzrost o 19 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Pomimo spadku indeksów giełdowych nie zmalało zainteresowanie ofertą Axa, zwłaszcza w zakresie produktów typu unit-linked.

W III kwartale dynamika sprzedaży została utrzymana. Łącznie w ciągu trzech kwartałów 2011 przypis składki produktów typu unit-linked wzrósł o 51 proc. względem analogicznego okresu ub.r. Produkty inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym miały również największy udział w strukturze sprzedaży towarzystwa, przynosząc 77 proc. przypisu składki. W III kwartale 2011 r. towarzystwo rozpoczęło sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych.

Majątkowe towarzystwo z grupy Axa kontynuuje trend wzrostowy w sprzedaży z poprzedniego roku. W ciągu trzech kwartałów 2011 r. ubezpieczyciel wypracował przypis składki na poziomie 111,4 mln zł, oznacza to wzrost o 68 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Do osiągnięcia tego wyniku przyczynił się rozwój wszystkich linii biznesowych. W IV kwartale 2011 r. podobny wzrost zapewni składka z polis, których data odnowienia przypada właśnie na IV kwartał, a dotyczy to ubezpieczeń majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: