Oferta Banku BPH dal małych firm

Bankowość / Finanse i gospodarka

Bank BPH zmodyfikował swoją ofertę kredytową dla małych firm. Do 8 czerwca przedsiębiorcy mogą skorzystać ze specjalnej promocji cenowej 0% prowizji przygotowawczej m.in. dla Kredytu Rewolwingowego, Pożyczki Hipotecznej i Prostego Kredytu Inwestycyjnego. Promocję wspiera ogólnopolska kampania reklamowa.

Bank BPH zmodyfikował swoją ofertę kredytową dla małych firm. Do 8 czerwca przedsiębiorcy mogą skorzystać ze specjalnej promocji cenowej 0% prowizji przygotowawczej m.in. dla Kredytu Rewolwingowego, Pożyczki Hipotecznej i Prostego Kredytu Inwestycyjnego. Promocję wspiera ogólnopolska kampania reklamowa.

Specjalna propozycja cenowa 0% prowizji przygotowawczej dotyczy wybranych kredytów, m.in.: Kredytu Rewolwingowego, Pożyczki Hipotecznej oraz Prostego Kredytu Inwestycyjnego udzielonych na podstawie wniosków kredytowych złożonych od 7 maja do 8 czerwca br.

Kredyty z prowizją przygotowawczą 0% w Banku BPH to m.in.:
Kredyt Rewolwingowy - na działalność bieżącą
Kredyt przeznaczony jest w szczególności na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności operacyjnej firmy. Jest odpowiedzią na zatory płatnicze i ułatwia zarządzanie płynnością finansową firmy. Bank BPH nie pobiera prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.

Zalety tej formy finansowania:

 • maksymalna kwota kredytu - 500 tys. zł,
 • istnieje możliwość wielokrotnego odnawiania kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia,
 • po zakończeniu okresu kredytowania w formie odnawialnej istnieje możliwość zmiany formy kredytowania na kredyt z harmonogramem spłaty na okres 3 lat, bez konieczności powtórnej weryfikacji zdolności kredytowej i wartości zabezpieczenia,
 • możliwość zabezpieczenia środkami trwałymi (maszyny, pojazdy, urządzenia), zapasami (tylko dla firm prowadzących pełną rachunkowość) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia odpowiedniego środka trwałego lub zapasów.

Prosty Kredyt Inwestycyjny - na rozwój i finansowanie inwestycji

Kredyt przeznaczony jest głównie na zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń, a także finansowanie budowy, remontu lub adaptacji nieruchomości. Istnieje możliwość refinansowania zaangażowań również w innych bankach.

Zalety tej formy finansowania:

 • maksymalna kwota kredytu - 1 mln zł,
 • bez biznesplanu,
 • wymagany wkład własny liczony jest od wartości brutto przedmiotu kredytowania, dzięki czemu Kredytobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów finansowania podatku VAT,
 • możliwość wykorzystania kredytu na dowolny cel gospodarczy - podstawowym zabezpieczeniem kredytu są posiadane środki trwałe i cesja praw z polisy ubezpieczenia odpowiednich środków trwałych.

Ponadto kredytowanie przedmiotu inwestycji nie jest związane z dodatkowymi kosztami obsługi bieżącej środka trwałego, ponieważ jest on własnością Klienta. Nie ma też konieczności dokonywania wykupu w przypadku spłaty kredytu, a odliczenia podatkowego całości kosztu inwestycji można dokonać jednorazowo w pełnej kwocie.

Pożyczka Hipoteczna - na dowolny cel gospodarczy

Pożyczka Hipoteczna umożliwia pozyskanie środków na finansowanie dowolnych potrzeb związanych z działalnością firmy, zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, realizowanych np. w systemie gospodarczym.

Zalety tej formy finansowania:

 • maksymalna kwota kredytu - 1 mln zł,
 • bez biznesplanu,
 • bez konieczności dokumentowania wydatkowania środków,
 • zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość, która może stanowić własność osób trzecich, oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,
 • możliwość skorzystania z pożyczki w formie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym lub wypłaconego jednorazowo kredytu z harmonogramem spłaty.

W przypadku odnawialnej formy Pożyczki Hipotecznej istnieje możliwość:

 • wielokrotnego jej odnawiania bez konieczności spłaty zadłużenia,
 • po zakończeniu okresu kredytowania w formie odnawialnej istnieje możliwość zmiany formy kredytowania na kredyt z harmonogramem spłaty na okres 6 lat, bez konieczności powtórnej oceny zdolności kredytowej i wartości zabezpieczenia.

Specjalna propozycja cenowa 0% prowizji przygotowawczej nie ma zastosowania dla istniejących zaangażowań kredytowych (podwyższenia, odnowienia, przedłużenia, zmiany warunków kredytowania).

Karolina Tomczyk
Bank BPH

Udostępnij artykuł: