OGNIVO usprawni rozrachunek Towarowej Giełdy Energii

Finanse i gospodarka

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. uruchomiła nowy moduł w aplikacji OGNIVO, stworzony specjalnie dla Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Umożliwi on przekazywanie w bezpieczny sposób danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby. Wdrożenie OGNIVO zbiega się w czasie z inauguracją zupełnie nowego modelu rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. uruchomiła nowy moduł w aplikacji OGNIVO, stworzony specjalnie dla Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Umożliwi on przekazywanie w bezpieczny sposób danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby. Wdrożenie OGNIVO zbiega się w czasie z inauguracją zupełnie nowego modelu rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. należy do grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Prowadzona przez IRGiT Giełdowa Izba Rozrachunkowa rozlicza, od czerwca 2010 r., transakcje zawierane na wszystkich rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE), umożliwiając tym samym np. prowadzenie obrotu kontraktami terminowymi na dostawę energii elektrycznej i gazu.

Dotychczasowy model rozrachunku prowadzonego przez IRGiT opierał się na współpracy z jednym bankiem rozliczeniowym. Od 27 sierpnia 2014 r. Izba uruchamia nowy sposób rozliczeń transakcji. Rozrachunek będzie odbywał się z wykorzystaniem prowadzonego przez Narodowy Bank Polski systemu SORBNET2. W celu realizacji rozrachunku, IRGiT będzie współpracowała dodatkowo z bankami płatnikami, prowadzącymi rachunki jej członków, do których należą: PKO BP, Bank Pekao, BZ WBK, mBank, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank i Citi Handlowy. Nowy moduł OGNIVO umożliwi sprawną i bezpieczną komunikację na temat rozrachunku dokonywanego pomiędzy IRGiT a bankami płatnikami.

- Konieczność zapewnienia szybkiej i bezbłędnej komunikacji z większą liczbą banków wymusiła poszukiwanie rozwiązania, które pozwoliłoby nam skutecznie przekazywać wrażliwe informacje drogą elektroniczną. Aplikacja OGNIVO, z której korzysta znakomita większość banków w Polsce, okazała się idealnym narzędziem. Nowy moduł, wdrożony specjalnie na potrzeby IRGiT, umożliwi zastosowanie  najwyższych standardów bezpieczeństwa w naszej komunikacji z bankami płatnikami - wyjaśnia Andrzej Kalinowski, Członek Zarządu  IRGiT.

- Krajowa Izba Rozliczeniowa stale poszerza zakres usług oferowanych w ramach aplikacji OGNIVO. Dzięki jej modułowej budowie możemy różnicować funkcje udostępniane poszczególnym podmiotom. Dołączenie IRGiT do grona dotychczasowych użytkowników OGNIVO potwierdza, że bezpieczny kanał służący elektronicznej wymianie informacji jest w wielu przypadkach niezbędny do efektywnego prowadzenia bieżącej działalności - mówi Michał Szymański, Wiceprezes Zarządu KIR S.A.

Jak podkreśla Andrzej Kalinowski z IRGiT, powszechne korzystanie z aplikacji OGNIVO przez banki działające na polskim rynku, umożliwi w przyszłości zwiększenie grona banków płatników, które są członkami Izby. - Niezawodność systemu OGNIVO daje nam gwarancję bezpiecznej komunikacji z bankami płatnikami członków IRGiT. Z kolei bankom pomoże skutecznie realizować obowiązki wynikające z pełnienia funkcji płatnika dla członków IRGiT - dodaje Andrzej Kalinowski.

Z aplikacji OGNIVO, umożliwiającej bezpieczną i sprawną komunikację elektroniczną pomiędzy KIR S.A. i innymi uprawnionymi podmiotami, oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych), korzystają także ZUS, Poczta Polska, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy sądowi i prokuratury.

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Udostępnij artykuł: