Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu na stanowisko prezesa zarządu Banku Polskie Spółdzielczości

Bankowość / Kadry

Rada Nadzorcza Banku Polskiej Spółdzielczosci Spółka Akcyjna (Bank BPS S.A.) ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZADU.

Rada Nadzorcza Banku Polskiej Spółdzielczosci Spółka Akcyjna (Bank BPS S.A.) ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZADU.

Źródło: www.bankbps.pl/o-banku/aktualnosci

Udostępnij artykuł: