Ograniczenie zatorów płatniczych: nowela czeka już tylko na podpis prezydenta

Firma

Sejm przegłosował senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Napis: uwaga, brak płynności finansowej
Zatory płatnicze Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Sejm przegłosował senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Sejm przegłosował senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych #ZatoryPłatnicze

Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało ustawę główne rozwiązania zawarte w tym akcie prawnym to m.in. skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych czy ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT).Czytaj także: Zatory płatnicze największym problemem europejskiego sektora MSP?

Kluczowe zmiany

Ustawa przewiduje m.in. kluczowe zmiany:- skrócenie - do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury - terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych),- skrócenie - do maksymalnie 60 dni - terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna),

- największe firmy będą raportować MPiT swoje praktyki płatnicze,- UOKiK będzie mógł karać firmy, które najbardziej ociągają się z płaceniem kontrahentom,- firmy, które nie dostają zapłaty na czas, zyskają prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT- odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrosną z obecnych 9,5 do 11,5%.Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: