„Okazje inwestycyjne można znaleźć na każdym rynku”

Komentarze ekspertów

O sytuacji na rynku obligacji rozmawiamy z Krzysztofem Izdebskim z Union Investment TFI, zarządzającym subfunduszem UniObligacje Aktywny

O sytuacji na rynku obligacji rozmawiamy z Krzysztofem Izdebskim z Union Investment TFI, zarządzającym subfunduszem UniObligacje Aktywny

Na początku roku oczekiwania związane ze wzrostem rentowności obligacji były duże. Czy po I kwartale 2014 r. można powiedzieć, że się one spełniły?

Na szczęście dla posiadaczy obligacji - nie. Wygrała przewrotna prawidłowość, że jeśli wszyscy czegoś oczekują, to rzeczywistość okazuje się zgoła inna. W zdecydowanej większości rentowności obligacji na świecie wyraźnie spadły. W Polsce obligacje 10-letnie na koniec 2013 r. miały rentowność 4,3%, obecnie zaś ich rentowność wynosi ok. 4,10-4,15%.

Czy taka sytuacja się utrzyma?

Ryzyko wzrostu rentowności obligacji zwiększa się ze względu na długi okres niskich stóp procentowych w gospodarkach rozwiniętych i na dane potwierdzające wzrost gospodarczy - pozytywne wskaźniki PMI oraz lepsze odczyty PKB.

Czy będzie to miało przełożenie na zachowanie inwestorów?

W wypadku gdy rentowność obligacji zacznie wzrastać, funduszom będzie trudniej utrzymać takie zyski jak w poprzedzających miesiącach ze względu na spadki cen tych papierów.

Jakie kroki w tej sytuacji będą więc najlepsze?

Przede wszystkim inwestorzy powinni szukać okazji na takich rynkach, gdzie rentowności obligacji są na tyle wysokie, że odwrócenie globalnego trendu nie będzie dla nich tak bolesne. Za przykład może posłużyć rynek turecki, oferujący wysokie oprocentowanie papierów dłużnych 2-3-letnich - w okolicy 9-10%. Dla porównania na Węgrzech rentowność obligacji 2-letnich wynosi aktualnie 4%, a w Polsce 2,5%.

Czy można jednoznacznie określić, które rynki są perspektywiczne?

Moim zdaniem nie. Każdy rynek należy analizować pod względem fundamentów oraz obserwować globalne trendy na rynkach obligacji - okresy awersji do ryzyka (kiedy inwestorzy preferują bezpieczne, ale nisko rentowne rynki, takie jak niemieckie bundy czy amerykańskie Treasuries) lub zwiększonej akceptacji ryzyka (gdy kapitał szuka wysoko rentownych inwestycji na rynkach wschodzących). W każdym otoczeniu zarządzający poszukuje okazji inwestycyjnych.

Źródło: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Udostępnij artykuł: