Okiem praktyka: Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie

NBS 2015/10

Po zastosowaniu rozwiązań wynikających z dyrektywy CRD VI i rozporządzenia CRR do wyliczania funduszy własnych w bankach spółdzielczych po 1 stycznia 2014 r. deprecjacji uległ fundusz udziałowy, który do 31 grudnia 2013 r. w całości zaliczany był do funduszy najwyższej kategorii.

Adam Dudek

Po 1 stycznia 2014 r. jego znaczenie uległo zasadniczej zmianie. Zgromadzony fundusz udziałowy do dnia 31 grudnia 2011 r podlega amortyzacji określonej przez KNF na poziomie 20% w roku 2014 oraz po 10% w kolejnych latach aż do całkowitego jego wycofania z uznanych funduszy własnych banku. Ponadto do uznanych funduszy własnych banku nie zalicza się pozyskanych od członków udziałów po dniu 31 grudnia 2011 r.

Powyższe rozwiązanie prawne oraz istniejący zakaz stosowania wobec członków korzystniejszych warunków oferowanych usług zapisany w ustawie Prawo bankowe, jak również restrykcyjna polityka dywidendowa zalecona bankom przez KNF doprowadziły do zerwania więzi społeczno- ekonomicznych banków spółdzielczych ze swoimi członkami oraz masowe wycofywanie udziałów.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: