Okiem praktyka: Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie

NBS 2015/10

Po zastosowaniu rozwiązań wynikających z dyrektywy CRD VI i rozporządzenia CRR do wyliczania funduszy własnych w bankach spółdzielczych po 1 stycznia 2014 r. deprecjacji uległ fundusz udziałowy, który do 31 grudnia 2013 r. w całości zaliczany był do funduszy najwyższej kategorii.

Adam Dudek

Po 1 stycznia 2014 r. jego znaczenie uległo zasadniczej zmianie. Zgromadzony fundusz udziałowy do dnia 31 grudnia 2011 r podlega amortyzacji określonej przez KNF na poziomie 20% w roku 2014 oraz po 10% w kolejnych latach aż do całkowitego jego wycofania z uznanych funduszy własnych banku. Ponadto do uznanych funduszy własnych banku nie zalicza się pozyskanych od członków udziałów po dniu 31 grudnia 2011 r.

[bannerb1]

Powyższe rozwiązanie prawne oraz istniejący zakaz stosowania wobec członków korzystniejszych warunków oferowanych usług zapisany w ustawie Prawo bankowe, jak również restrykcyjna polityka dywidendowa zalecona bankom przez KNF doprowadziły do zerwania więzi społeczno- ekonomicznych banków spółdzielczych ze swoimi członkami oraz masowe wycofywanie udziałów.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI