Okiem praktyka: System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB

NBS 2015/11

System ochrony instytucjonalnej (IPS) pozwala na stworzenie wewnętrznych mechanizmów, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Ryszard Lorek

Mechanizmy te zapewniają płynność i wypłacalność banków będących uczestnikami systemu. Równolegle w zrzeszeniu wprowadzony zostanie nowy model biznesowy zakładający koncentrację SGB- Banku SA na działaniach wspierających grupę i obsługę procesów wewnątrzbankowych. Obydwa rozwiązania stanowią spójną i wzajemnie uzupełniającą się całość, pozwalającą na zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania banków spółdzielczych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Takie podejście wyznaczy kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce na najbliższe lata.

Ryszard Lorek

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: