Okres wypłaty świadczenia dla przyjmujących uchodźców z Ukrainy wydłużony o 60 dni

Gospodarka

Okres wypłaty świadczeń dla rodzin zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy zostanie wydłużony o 60 dni do maksymalnie 120 dni. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Napis pomoc i wstążka w barwach Ukrainy na tle banknotów
Fot. stock.adobe com/Radosaw

Okres wypłaty świadczeń dla rodzin zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy zostanie wydłużony o 60 dni do maksymalnie 120 dni. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

"Celem ustawy […] jest wydłużenie z 60 dni do 120 dni okresu, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Okres wypłaty świadczenia zostanie wydłużony o 60 dni, czyli łącznie będzie mógł wynieść maksymalnie 120 dni.

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Ponadto ustawa zawiera rozwiązania, które mają usprawnić system monitorowania wydatkowania środków publicznych na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i wyeliminować ewentualne nadużycia w tym zakresie.

Najistotniejsze rozwiązania nowelizacji

W tym celu ustawa m.in. nakłada na:

- ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych wniosków o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz udostępniania tej bazy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, wojewodom, gminom;

- gminy obowiązek niezwłocznego wprowadzania do ww. systemu określonych szczegółowo w ustawie danych oraz weryfikowania danych w składanych wnioskach o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu wydłużającego do 120 dni okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., podano także. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: