Olga Semeniuk nowym wiceministrem w resorcie rozwoju, pracy i technologii

Kadry

19 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Olgę Semeniuk na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Olga Semeniuk
By Ministerstwo Rozwoju - web.archive.org/web/20200318155632/https://www.gov.pl/web/rozwoj/olga-ewa-semeniuk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88249159

19 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Olgę Semeniuk na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Premier @MorawieckiM powołał @OlgaEwaSemeniuk na stanowisko Podsekretarza Stanu w @MRPiT_GOV_PL

Od początku stycznia br. Olga Semeniuk pełniła tę samą funkcję w Ministerstwie Rozwoju. Przez ten czas odpowiadała m.in. za przygotowanie kompleksowego pakietu zmian do nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz innych ustaw powiązanych z tematyką Specjalnych Stref Ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji. Nadzorowała pracę nad nową ustawą o rzemiośle i kształceniu dualnym, a także – w porozumieniu z GIS i Ministerstwem Zdrowia - uczestniczyła w przygotowaniu wytycznych dla ponad 40 branż, aby umożliwić im funkcjonowanie w dobie pandemii koronawirusa.

Doświadczenie zawodowe

Olga Ewa Semeniuk urodziła się 5 grudnia 1988 r. w Warszawie. Jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła też studium dla przyszłych  liderów służby publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej. W latach 2016-2019 pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie studiów odbyła staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj także: Premier przyjął dymisję wiceministra rozwoju Krzysztofa Mazura >>>

Od 2018 r. jest radną m.st. Warszawy i przewodniczącą Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej. W latach 2014-2018 była radną Dzielnicy Wola, gdzie kierowała Komisją Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Działalności Gospodarczej.

Od 2011 r. współpracuje z Polonią i Polakami za Granicą. W latach 2011–2016 pracowała w organizacjach pozarządowych, w tym m.in. w Europejskim Instytucie na rzecz Demokracji (EID) i Fundacji Wolność i Demokracja. Konsultant OBWE.

Była koordynatorką kilku projektów tj.: „Strażnicy Narodowej Pamięci”, bieg „Pamięć Żołnierzy Wyklętych - Bieg Tropem Wilczym”. Zaangażowana jest też w szeroko pojęte inicjatywy zajmujące się wsparciem Polaków na Wschodzie. Zna język angielski i rosyjski.

Udostępnij artykuł: