Olsztyn cofa gminne becikowe

Samorząd

Olsztyn, podobnie jak wiele miast w Polsce, szuka oszczędności. Radni zadecydowali, że od 1 stycznia 2012 roku gminne becikowe w kwocie 200 zł nie będzie wypłacane. Da to oszczędności w wysokości 360 tys. zł.

Gmina będzie nadal wspierać osoby potrzebujące, a nie wszystkie, jak było do tej pory, niezależnie od dochodów. Rodzina, która będzie w sytuacji trudnej finansowo oprócz 1 tys. zł z budżetu państwa, otrzyma również pomoc ze strony gminy.

Jeśli kwota na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł to może ona otrzymać zapomogę w wysokości 1 tys. zł. Jeśli sytuacja jest jeszcze trudniejsza, rodzina może starać się o zasiłek celowy – czasowy. Jego wysokość ustalana jest po zbadaniu sytuacji finansowej rodziny.

Od 1 stycznia 2012 roku zmianom ma ulec system wypłacania becikowego w całym kraju. Będą je mogly otrzymać rodziny, których roczny dochód nie przekracza 85 tys. zł.

Źródło: www.samorzady.infor.pl

Udostępnij artykuł: