Opcje walutowe – bezpieczny instrument na rynku Forex w czasach dużej niepewności

Komentarze ekspertów

Opcje walutowe są jednym z najlepszych dostępnych inwestorom sposobów inwestowania na rynku Forex. Traderzy handlując opcjami mogą: uzyskać pożądaną ekspozycję na ryzyko, zabezpieczać ryzyko straty otwartych pozycji na rynku spot lub po prostu grać na zmienności.

Największą ich zaletą jest niesymetryczny profil ryzyka. Przykładowo nabycie opcji call (opcja kupna) daje kupującemu prawo do kupna waluty po cenie wykonania (strike). Zatem jeśli kupimy jednodniową  opcję call na parze EURUSD z ceną wykonania 1.36 o nominale 100.000 to zapłacimy około 250 USD jeśli jest to opcja at the money (ATM). Opcja ATM to taka, która posiada cenę wykonania równą bieżącemu kursowi na rynku. Koszt zakupu jednodniowej opcji call ATM o nominale 100.000 EURUSD wynosi 250 USD. Przeliczając ten koszt na pipsy wychodzi nam iż ruch w górę o 25 pipsów będzie oznaczał odrobienie kosztów zakupu. Potocznie możemy zatem powiedzieć, iż koszt zakupu wynosi 25 pipsów.

Jeśli dla danej opcji call rynek urośnie z 1.3600 do 1.3700 wycena opcji zwiększy się o 1000 USD – pomijając oczywiście inne czynniki wpływające na cenę. W tym przypadku zysk inwestora w momencie zapadalnośći wynosi 750 USD. Zysk z normalnej pozycji spotowej wyniósłby 1000 USD.

Z drugiej strony jeśli cena spadłaby z 1.3600 do 1.3500 posiadacz opcji nic nie traci, a jedynym kosztem jest kwota wydana na zakup opcji, czyli 250 USD. Strata z analogicznej pozycji spotowej wyniosłaby natomiast 1000 USD.  Widzimy zatem brak symetrii w zestawieniu zysk/ryzyko opcji: 750USD/250USD), podczas gdy dla pozycji spotowej ten sam schemat prezentuje się następująco: 1000USD/1000USD.

Drugą cenną cechą jest brak poziomu stop loss. Bardzo często inwestorzy przedwcześnie tracą pozycję, która finalnie mogłaby zamknąć się „na zero” lub nawet na zamierzonym poziomie take profit. Uruchomienie poziomu stop loss pociąga za sobą utratę kapitału i rozczarowanie w związku z niewykorzystaną okazją. W przypadku kupionej opcji nie ma poziomu stop loss wiec ruch cen niezgodny z naszą opinią nie pozbawia nas pozycji, jak również nie powoduje natychmiastowego obniżenia kapitału.

Jedynym ograniczeniem w przypadku opcji jest czas życia. Wiemy zatem, iż kupiona opcja żyje do momentu wygaśnięcia bez względu na poziom kursu. W każdej chwili możemy zamknąć pozycję nie czekając na moment wygaśnięcia. Przed otworzeniem pozycji i w czasie jej życia mamy dostęp do kompletnej wyceny w zależności od różnych parametrów takich jak: poziom ceny spot instrumentu bazowego, czas lub zmienność.

Bardzo dużym atutem jest możliwość łączenia opcji, gdyż w ten sposób możemy uzyskać skrojone pod konkretne sytuacje rynkowe profile zysku i ryzyka. Przypuśćmy, iż danego dnia mamy bardzo ważne dane takie jak posiedzenie ECB, FOMC czy raport NFP, które z dużym prawdopodobieństwem ruszą rynkiem. Czasami nie jesteśmy pewni czy rynek wzrośnie czy spadnie. W takiej sytuacji możemy kupić opcję  ATM call i kupić opcję ATM put (opcja sprzedaży). W powyższym przypadku dla nominałów 100.000 EURUSD cena opcji jednodniowej ATM call i put wynosi około 250 USD czyli  po 25 pipsów za każdą. Przy jednoczesnym kupnie opcji call i put uzyskujemy możliwość osiągnięcia zysku niezależnie czy rynek wzrośnie czy spadnie. Koszt zakupu obu opcji to 500 USD czyli 50 pipsów, natomiast często posiedzenia ECB, FOMC generują zmienność większą niż 100-150 pipsów.

Opcje można wykorzystywać do spekulowania na różnorodnych charakterystykach rynku. Można kupować opcje z założeniem, że cena instrumentu bazowego spadnie lub wzrośnie. Można kupić strategię opcyjną oczekując zysku ze wzrostu zmienności na rynku. Wszystkie powyższe cechy stanowią iż opcje walutowe potrafią być bardzo efektywnym instrumentem w krótkoterminowych inwestycjach.

Tomasz Brach
Dealer Easy Forex Trading Ltd.
www.easy-forex.com

Udostępnij artykuł: