Opcje walutowe: Ryzykowne opcje

NBS 2009/01

Transakcje pochodne oferowane przez banki (opcje, forwardy, swapy) zostały stworzone, aby umożliwić spółkom zabezpieczenie przed zmiennością kursów walut.

Hedging (zabezpieczanie) ryzyka walutowego jest dobrą praktyką świadczącą o dojrzałym podejściu do zarządzania finansami przedsiębiorstw. Polega on na dopasowaniu zawieranych transakcji do wpływów i wypływów walutowych spółki. Stosowanie instrumentów pochodnych przez firmy w celu spekulacji – czyli bez związku z ich indywidualną ekspozycją na ryzyko walutowe – jest ryzykowne, niewskazane i nieodpowiedzialne – ostrzegał podczas VIII Forum Korporacyjnego ZBP i PARP Zbigniew Szczerbetka, partner w firmie Deloitte, szef Działu Zarządzania Ryzykiem w Europie Środkowej.

Pomieszanie pojęć

Opcje, czyli instrumenty pochodne wykorzystywane jako hedging związane są z dobrą praktyka zarządzania ryzykiem, minimalizacją ryzyka, czegoś co jest bardzo ważne w okresie zbliżającego się kryzysu. Istnieje duża zmienność ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: