Open Brokers wypłaci 5 mln zł dywidendy na rzecz Open Finance

Gospodarka

Fot. Open Finance

Open Brokers, spółka w 100% zależna od Open Finance, wypłaci łącznie 5 mln zł dywidendy z kapitału rezerwowego i części zysku za 2017 r. - poinformowało Open Finance.

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zależnej Open Brokers zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 mln zł, oraz całość kapitału rezerwowego w wysokości 2,5 mln zł, co łącznie stanowi 5 mln zł, do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 50 zł na jedną akcję” – czytamy w komunikacie.

W związku z dokonaną na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 20 września 2017 r. wypłatą zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 3 mln zł, w tym kwoty 2,5 mln zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz 500 tys.zł z zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2017 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. spółka jest zobowiązana do wypłaty dodatkowej kwoty na rzecz emitenta z tytułu dywidendy w wysokości 2 mln zł, podano również.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: