Open Life zmienia się dla klientów

Finanse i gospodarka

Open Life już w zeszłym roku wdrożył projekt, którego celem jest uproszczenie komunikacji z klientem podczas nabywania ubezpieczeń. Wprowadzono wiele zmian mających pomóc klientom w zrozumieniu poszczególnych elementów oferty.

Szczególny nacisk położono na świadomość kosztów oraz zrozumienie ryzyk, które wiążą się z poszczególnymi produktami.

Zależy nam na tym, by nasi klienci byli świadomi dokonywanego wyboru i aby czerpali z niego korzyści” – mówi Izabela Śliwowska, wiceprezes Open Life. Dlatego Open Life idzie w kierunku rekomendowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń zmian proklienckich. Podobne do proponowanych przez PIU rozwiązania, np. karty produktu, funkcjonują w Open Life od 2012 roku i są aktualizowane w miarę rosnących wymagań i zgłaszanych potrzeb. Karta informacyjna jest kompendium wiedzy o produkcie, które uwzględnia wszystkie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Każdy produkt Open Life jest dokładnie weryfikowany z klientem pod kątem jego adekwatności do potrzeb danej osoby, jej skłonności do ryzyka, a także wieku. Open Life oferuje produkty ubezpieczeniowe o charakterze oszczędnościowym i emerytalnym, zawierane z bankami i innymi instytucjami finansowymi w ramach umów grupowego ubezpieczenia ich klientów.  

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: