OPERA TFI nie zwalnia tempa rozwoju

Finanse i gospodarka

OPERA TFI podsumowuje pierwsze półrocze 2014 roku z dużą satysfakcją. Fundusze zarządzane przez OPERA TFI osiągnęły bardzo dobre stopy zwrotu, lokując się w ścisłej czołówce niezależnych rankingów. Aktywa rynku kapitałowego w zarządzaniu wzrosły między końcem grudnia 2013 r. a końcem czerwca 2014 r. z 1,637 do 1,881 mld zł.

OPERA TFI podsumowuje pierwsze półrocze 2014 roku z dużą satysfakcją. Fundusze zarządzane przez OPERA TFI osiągnęły bardzo dobre stopy zwrotu, lokując się w ścisłej czołówce niezależnych rankingów. Aktywa rynku kapitałowego w zarządzaniu wzrosły między końcem grudnia 2013 r. a końcem czerwca 2014 r. z 1,637 do 1,881 mld zł.

Wśród funduszy zarządzanych przez OPERA TFI, szczególnie dobre półrocze mają za sobą fundusze aktywnej alokacji i absolutnej stopy zwrotu. W pierwszej grupie dwa fundusze: OPERA Equilibrium.pl oraz Novo Aktywnej Alokacji uzyskały najlepsze wyniki w kategorii, generując wynik netto odpowiednio 5,0% i 2,8%. Wśród funduszy absolutnej stopy zwrotu OPERA Alfa-plus.pl i OPERA Za 3 Grosze FIZ zdobyły miejsca na podium zyskując odpowiednio 6,3% i 6,5% netto.

W minionym półroczu także fundusze akcji zanotowały świetny wynik. Novo Akcji zarobił netto 3,76%, a OPERA Universa.pl aż 4,94%. Dla porównania krajowy indeks WIG20 zyskał w tym czasie tylko 0,35%, a WIG 1,35%. Za doskonałymi wynikami idzie także wzrost aktywów funduszy tej kategorii - na koniec czerwca br. wyniosły one 278 mln zł. Dynamika tego zjawiska przyspiesza, co daje dobre prognozy na drugie półrocze tego roku. Liderem zmian jest Novo Akcji, który w skali ostatniego półrocza może się pochwalić 7,5% wzrostem aktywów.

Najlepiej sprzedającym się funduszem w ofercie OPERA TFI pozostał Novo Gotówkowy, uznany przez Analizy Online za najlepszy wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych w 2013 roku. Wygenerował dla inwestorów 1,9% netto w ciągu półrocza. Po rekordowym maju napływ gotówki do funduszu w czerwcu wyniósł ponad 31 mln zł. Aktywa Novo Gotówkowego wzrosły od grudnia 2013 r. niemal dwukrotnie, czyli do poziomu ponad 456 mln zł. Wśród funduszy dłużnych szczególnie wyróżnił się Novo Papierów Dłużnych, zarabiając netto w ciągu 6 miesięcy aż 5,8% i zajmując czołowe miejsce w swojej kategorii. Łącznie aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych oraz obligacyjnych OPERA TFI zwiększyły się od grudnia 2013 r. o niemal 667 mln zł do poziomu ponad 1,7 mld zł.

- Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie naszych klientów najbezpieczniejszymi funduszami gotówkowymi oraz obligacyjnymi. Od kilku miesięcy wskazujemy też, że obecnie trwa dobry okres do inwestycji w fundusze bardziej agresywne - akcyjne, aktywnej alokacji, absolutnej stopy zwrotu - i w ostatnich miesiącach widzimy, że inwestorzy dostrzegli tę szansę, co przekłada się na wzrost nabyć do tych kategorii funduszy.  Wiemy, jak zarabiać i pokazujemy to. Pracujemy na zaufanie już od 10 lat i to przynosi dziś efekty - mówi Paweł Klimkowski, członek zarządu OPERA TFI odpowiedzialny za zarządzanie aktywami.

Wkrótce portfel dotychczasowych funduszy Opery, cieszących się takim powodzeniem wśród inwestorów, zostanie uzupełniony o nowe, atrakcyjne produkty.

Źródło: OPERA TFI

Udostępnij artykuł: