Operacje walutowe NBP zwiększyły płynność sektora bankowego o 16 mld zł w 2018 r.

Z rynku

Łączne saldo skupu i sprzedaży walut dokonywanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w ub.r. wpłynęło na zwiększenie płynności sektora bankowego o 15,98 mld zł, podał bank centralny w raporcie.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Łączne saldo skupu i sprzedaży walut dokonywanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w ub.r. wpłynęło na zwiększenie płynności sektora bankowego o 15,98 mld zł, podał bank centralny w raporcie.

Łączne saldo skupu i sprzedaży walut dokonywanych przez @nbppl w ub.r. wpłynęło na zwiększenie płynności sektora bankowego o 15,98 mld zł #NBP #banki

W 2018 r. NBP realizował politykę pieniężną w warunkach nadpłynności sektora bankowego. Jej średni poziom w roku wyniósł 90 166 mln zł i był wyższy w porównaniu do 2017 r. o 16 534 mln zł, tj. o 22,5%, podano w "Sprawozdaniu z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018".Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego spadł do 2,93 mld zł w okresie styczeń-marzec 2019 r. >>>

Zmiany w poziomie pieniądza gotówkowego w obiegu

"Największy wpływ na kształtowanie płynności sektora bankowego w 2018 r. miały zmiany w poziomie pieniądza gotówkowego w obiegu oraz transakcje skupu walut obcych przeprowadzone przez NBP z Ministerstwem Finansów. Pierwszy z wyżej wymienionych czynników przyczynił się do spadku płynności sektora bankowego w ciągu roku o 21 412 mln zł. Przewaga dokonywanego przez NBP skupu walut obcych nad ich sprzedażą spowodowała natomiast wzrost płynności sektora bankowego o 15 984 mln zł" - czytamy w raporcie.

Średni poziom nadpłynności w grudniu 2018 r. wyniósł 86 625 mln zł i był o 3 248 mln zł (tj. o 3,9%) wyższy niż w grudniu 2017 r., podał też bank centralny.

Strategia polityki pieniężnej NBP

"W ramach obowiązującej strategii polityki pieniężnej NBP może dokonywać zakupu bądź sprzedaży na rynku walut obcych za złote. W 2018 r. NBP nie przeprowadzał tego rodzaju operacji" - czytamy dalej w raporcie.Nadpłynność sektora bankowego stanowi nadwyżkę środków pozostającą w sektorze bankowym ponad wymagany poziom rezerwy obowiązkowej. Miarą nadpłynności jest saldo przeprowadzanych przez NBP operacji otwartego rynku oraz operacji depozytowo-kredytowych, wyjaśniono w materiale.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: