Opinie: Bezpieczeństwo narodowe

BANK 2014/05

Od pewnego czasu wielkim wzięciem wśród studentów uniwersytetów ekonomicznych cieszy się kierunek bezpieczeństwo narodowe. Pojawiają się nowe podręczniki o zarządzaniu kryzysowym, o bezpieczeństwie obrotu gospodarczego, o geoekonomii. Młodzież bezbłędnie odczytuje znaki swoich czasów.

Od pewnego czasu wielkim wzięciem wśród studentów uniwersytetów ekonomicznych cieszy się kierunek bezpieczeństwo narodowe. Pojawiają się nowe podręczniki o zarządzaniu kryzysowym, o bezpieczeństwie obrotu gospodarczego, o geoekonomii. Młodzież bezbłędnie odczytuje znaki swoich czasów.

Jan K. Solarz

W czasach, kiedy zmianami zarządza się poprzez szoki, a wojny wygrywa się przez organizowanie chaosu na terytorium przeciwnika, bezpieczeństwo narodowe przestaje być przedmiotem troski zawodowych wojskowych, zaczyna być elementem codzienności świata finansów.

Dotychczas interesowano się tym, jak sfinansować wojny. W czasach biflacji finansowanie wojen przez falę inflacji nie jest dostępne. Zwiększanie dźwigni finansowej dla sfinansowania wojen napotyka na barierę powszechnej utraty wzajemnego zaufania uczestników rynków finansowych. Trwają poszukiwania nowych sposobów finansowania wydatków wojennych.

Zmniejszeniu długu publicznego i deficytu budżetowego służy poprawa ściągalności podatków. Jednym z jej narzędzi jest Automatyczne Przekazywanie Danych Podatkowych wśród krajów członkowskich OECD. Innym instrumentem jest obowiązek banków informowania władz podatkowych Stanów Zjednoczonych o operacjach finansowych ich obywateli.

Systematyczne ograniczanie pola do uchylania się od płacenia podatków jest elementem współczesnej doktryny bezpieczeństwa narodowego. Finansowa skuteczność tego typu działań jest bardzo wątpliwa. Polaryzacja dochodów we współczesnych gospodarstwach narodowych oraz między nimi powoduje, że jeden procent obywateli świata jest w stanie zmienić kierunek przepływu kapitału w skali globalnej.

Politycy powszechnie uznają, że obecność na naszym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: