Opinie: Bunt

BANK 2016/12

Zaskakujące dla większości obserwatorów wyniki demokratycznych wyborów w Bułgarii, Mołdawii i Stanach Zjednoczonych można określić jednym słowem: bunt. Bunt wobec rządzących elit, bunt wobec status quo oraz wyłaniającej się przyszłości.

Zaskakujące dla większości obserwatorów wyniki demokratycznych wyborów w Bułgarii, Mołdawii i Stanach Zjednoczonych można określić jednym słowem: bunt. Bunt wobec rządzących elit, bunt wobec status quo oraz wyłaniającej się przyszłości.

Jan K.Solarz
Społeczna Akademia Nauk

Ten stan emocjonalny promuje ekstremalne postawy polityczne: lewicowe lub prawicowe, pro- lub antyrosyjskie. Ex ante było bardzo trudno przewidzieć, jak wyborcy definiują zastaną sytuację, czy uważają ją za nieodbiegającą od normy, czy pragną kontynuacji, czy oczekują radykalnych zmian na lepsze. Ex post polityczna układanka staje się czytelna i prowadzi do jednoznacznych wniosków. Tak dalej być nie może.

Bunt wybucha nagle i równie szybko gaśnie. Szczególnie pouczający jest przypadek ruchu „oburzonych”, którzy nie potrafili zaistnieć w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych. Rządzący skutecznie zablokowali lewicową alternatywę wobec siebie. W tym czasie stworzyli szansę na przejęcie władzy przez prawicową alternatywę. Podtrzymywanie atmosfery buntu wymaga stałych ofiar na rzecz ulicy i jej żądań.

Bunt różni się od szoku. Szok jest zaplanowanym sposobem dokonywania odgórnych zmian społecznych. Jedynie w warunkach wytrącenia z dotychczasowych nawyków udaje się skłonić większość do poparcia postulatów radykalnej mniejszości. Bunt jest reakcją na chaos informacyjny, nadmiar informacji i niedostatek pewnej wiedzy o zasadach ich porządkowania.

Bunt rodzi się, gdy oferta wyborcza jest niewystarczająca. A ta staje się niewystarczająca, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: