Opinie: Demografia głupcze!

BANK 2018/01

Demografia jest nauką ścisłą. Jeśli zatem odpowiednio wcześnie nie podejmie się należytych działań, to najpewniej spełnią się najczarniejsze scenariusze o wymieraniu narodu.

Demografia jest nauką ścisłą. Jeśli zatem odpowiednio wcześnie nie podejmie się należytych działań, to najpewniej spełnią się najczarniejsze scenariusze o wymieraniu narodu.

Jan K. Solarz
Społeczna Akademia Nauk

Każdy ma inne wyobrażenie o tym, co to oznacza w praktyce. Dla jednych jest to ciężar wzrostu liczby osób, których egzystencję trzeba na bieżąco sfinansować, bo nieaktywni zawodowo. Dla innych jest to perspektywa szoku finansowego, wywołanego spadkiem dochodów po przejściu na emeryturę. Skala tego spadku rośnie z roku na rok i czas wolny nie zawsze jest w stanie zrekompensować utracony strumień dochodów.

Suma tych mikroekonomicznych następstw starzenia się naszego społeczeństwa rodzi makroekonomiczne następstwa. Jednym z nich jest utrata trwałej przewagi konkurencyjnej wynikającej z wystarczającej podaży siły roboczej, taniej i dobrze wykształconej. Innym – zachęta do zastępowania pracy żywej przez automaty i sztuczną inteligencję. Przywilej pracy będzie zastrzeżony dla coraz bardziej wąskiego kręgu ludzi. Reszta zostanie przesunięta na wcześniejszą emeryturę obywatelską. Tworzenie nowych miejsc pracy stanie się coraz trudniejsze i wymagające solidarności wielopokoleniowej.

Podstawowym problemem demograficznym jest obecnie szybkie wydłużanie się przewidywanego trwania życia. Obecna emerytka może liczyć na 20 lat życia, obecny emeryt na 12 lat życia. Blisko ośmioletnia różnica długości życia pokazuje kto prowadzi zdrowszy jego styl. Na to biologiczne zjawisko nakłada się błędna ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: